– I samarbeid med kulturrådet her på Nesodden har vi bestemt oss for å utvide søknadsfristen med en måned. Med den situasjonen vi er oppe i nå som bakteppe, tenkte vi at det nok er mange som har et litt annet fokus nå om dagen, forteller Steinar Dahlen, virksomhetsleder for kultur i Nesodden kommune.

– De nye datoene for å søke har vi nå satt til 1. mai og 1. oktober, forteller virksomhetslederen.

Kulturtilskuddet gis til :

  • Tiltak med og for innbyggere i Nesodden kommune
  • Aktiviteter og tiltak som er et tillegg til lagets normale aktivitet når disse er åpne for innbyggerne i kommunen
  • Samarbeidsprosjekt som involverer flere foreninger og lag (med unntak av rene politiske partier)
  • Lederutvikling

Tøffe tider

– Det er en tøff tid for lag og foreninger nå, og det er mange som nok tenker mye på om de har økonomi til å sette i gang med prosjekter eller aktiviteter nå. Vi vet ikke hvordan verden er om en måned eller om et halvt år, men vi vet at mange mister sponsorinntekter, kontingenter og annet.

Det siste har Dahlen her rett i. Ser vi på for eksempel korps, er våren en høytid for dem med inntekter fra loppemarkeder. En aktivitet vi vil se mindre av en stund fremover.

– Vi nå inne i en tid som er høysesong for loppemarkeder, dugnader og andre inntektsbringende arrangementer, sa Rita Hirsum Lystad, president for Norges Musikkorps Forbund sist uke til Amta i forbindelse med at Regjeringen da la frem en kompensasjonsordning for kulturlivet på 300 millioner kroner. Tilskuddet fra kommunen har forøvrig ikke noe med krisepakken fra Regjeringen. Kulturtilskuddet er noe som deles ut hvert år, og har som hovedmål å bevare mangfoldet og bredden i Nesoddens kulturliv.

Må se fremover

– Det er viktig å presisere at dette ikke er en støtte til ordinær drift, fremhever Dahlen.

– Jeg håper at vi kan nå ut til dem som sitter med noen spennende planer, og som tenker som oss at nå puster vi rolig og håper at vi på andre siden av sommeren kanskje er tilbake i normalt gjenge. Jeg er ganske sikker på at vi på Nesodden har mange som gode ideer til aktiviteter og tiltak som mange kan få glede av om blir gjennomført.

I 2019 fikk følgende støtte:

Coro Misto (konsert), Nesoddrevyen 2020, Nesoddmarkedet, Kathrine Geard (kunstnervandring), Nesodden Jazzklubb, Nesodden Teaterfabrikk, Anja Bibby (Åpen Scene Annas Hybel), Anne Line Sund (kunstutstilling, Jadar Solli (Dataspillverksted), Fagerstranddagene, Nesodden Kunstforening, Bano Minnesfond, Kon-Tiki, Norsk Målungdom, Conscerned Artists Norway, Nesodden bibliotekets venner, Nesodden Ballettskole, Nesoddliv, Volden Animasjon, Carl Segelberg, Eva Berland, Majo Music, Nesodden Akt og Portretter, Artillus

På kommunens nettside opplyses det om:
Tilskudd kan søkes:

  • Innen 1. april og innen 1. oktober.
  • Søknadsfristen må være levert innen kl. 24:00. Søknader etter kl. 00:00 blir ikke vurdert.
  • Tilskuddene er beregnet på prosjekter som gjennomføres i inneværende år. Det kan søkes før og etter at prosjektet er gjennomført.
  • Budsjett skal følge søknaden.
  • Kommunen kan kreve at de som mottar støtte framlegger regnskap som viser hvordan stønadsmidlene er brukt. Slikt krav vil i så fall bli knyttet direkte til bevilgningsvedtaket.
  • Det gis ikke støtte til ordinær drift av lag og foreninger og særtiltak for enkeltpersoner.