Staten avviser klagen til foreldrene ved Steinerskolen

Per Nordanger er  FAU- leder ved Noessoden Steinerskole.

Per Nordanger er FAU- leder ved Noessoden Steinerskole. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Foreldre ved Nesodden Steinerskole klaget på statens krav om at førsteklassingene deres må gå på skole, ikke i barnehagen. De klager for døve ører.

DEL

Kunnskapsdepartementet har vurdert klagen fra foreldregruppen ved Rudolf Steinerskolen Nesodden, men konkludert med at de ikke har klagerett etter loven. Klagen er derfor avvist.

Bakgrunnen for klagen er at Utdanningsdirektoratet avdekket at 19 av 29 førsteklassinger gikk i barnehagen i stedet for på skolen, og mente skolen brøt loven fordi skolens rektor og styre ikke hadde kontroll med at elevene får det skoletilbudet de har krav på. Skolen risikerte å miste statsstøtten, og overførte derfor alle «barnehageelevene» til skolen samt endret undervisningsopplegget. Det ville imidlertid ikke foreldrene, som klaget saken inn for Kunnskapsdepartementet.

Steinerskole-saken

  • Utdanningsdirektoratet åpnet høsten 2016 tilsyn med Rudolf Steinerskolen Nesodden. På bakgrunn av tilsynet fattet Utdanningsdirektoratet 4. januar 2017 følgende vedtak om pålegg om retting: «Styret skal sørge for at 1. trinn ved skolen er organisert og drevet på en måte som oppfyller friskolelovens bestemmelser.» . Frist: 8. februar i 2017.
  • Reform 97 innebar at seksåringer gikk ut av barnehagen og inn i skolen – noe som hele tiden har vært omstridt – spesielt hos steinerskolene.
  • 1. oktober 2003 trådte friskoleloven i kraft, og steinerskolene søkte og fikk dispensasjon til å beholde seksåringene i barnehagen.
  • I dag er det kun steinerskolene i Hurum, Vestfold og Nesodden som har det slik.
  • Utdanningsdirektoratets tilsyn på Nesodden i høst avdekket at skolen manglet systemer for å føre kontroll med økonomi, undervisning og psykososialt miljø blant seksåringene i barnehagene.

– Etter en samlet vurdering har Kunnskapsdepartementet kommet fram til at foreldrene ikke har klagerett i denne saken, sier avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet, Ellen Cathrine Arnesen i en pressemelding som er lagt ut på regjeringens nettsider.

Styret er øverste organ ved skolen, og har frihet til å organisere driften innenfor de rammene som følger av friskoleloven. Styret har ikke klaget, men fulgt statens pålegg.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags