Denne våren har vi fått gjennomslag for lavere pris på både ungdomskort og enkeltbillett hos Ruter. En stemme til MDG i lokalvalget er en stemme til å fortsette kampen for å prioritere billigere og bedre kollektivtransport.

Nesten ingen innbyggere er bare fotgjengere, syklister, bilister eller togpendlere. De fleste, særlig etter innføring av mer hjemmekontor, er litt av alt. På en solskinnsdag er vi syklister, på tirsdager pendler vi til kontoret, på hjemmekontoret går vi bare en tur i parken, men på fredag tar vi bilen til jobb fordi vi også skal på hytta.

Flere steder i Akershus er kollektivtilbudet alt for dårlig og noen ganger er man nødt til å ta bilen i en travel hverdag. Derfor har det vært behov for å endre billettsystemet til ett der du kan reise rimelig uten å velge kollektiv hele måneden. Med “Reis”, som ble innført 16. april, får du økende rabatt på enkeltbillett jo mer du reiser. Du kan oppnå hele 40 prosent rabatt og en prisreduksjon fra 40 kroner til 24 kroner. Det gjør det billigere for deg å velge kollektivtransport de gangene det er et alternativ.

Samtidig er det én gruppe som er ekstra avhengig av offentlige transportløsninger - og det er de unge. De er ikke gamle nok til å kjøre selv, men har samtidig et stort behov for å komme seg ut på fritidsaktiviteter og for å møte jevnaldrende. Det er heller ikke alle foreldre som har tid til å kjøre barna sine over alt - presset på alt foreldre skal få til er enormt.

Da har det mye å si at vi har et offentlig transporttilbud som gir et visst rom for spontanitet og en pris på månedskort som gjør at det ikke er noe spørsmål om man skal investere i det eller ikke.

Derfor er vi utrolig stolte av å kunne si at vi har kjempet og fått gjennomslag for en stor prisreduksjon i ungdomskort på Ruter. Nå er månedskortet for én sone nede i 299 kroner, som gjør det enklere å ha full bevegelsesfrihet hele måneden, enten det er ungdommen selv eller familien som betaler. Dette gjelder for ungdom helt opp til 20 år.

Nå går vi til valg på å innføre det samme månedskortet i Oslo og hele Viken - en form for “Østlandsbillett” som fungerer både hos Ruter, Vy, Brakar og Østfold kollektivtrafikk. Mange av oss forholder oss til arbeidsmarked, familie og sosialt nettverk i hele regionen - og dagens billettsystem gjør det unødvendig vanskelig å reise på tvers av grensene.

MDG mener det skal lønne seg å reise grønt fordi det gir oss alle renere luft, mer plass på veiene og hjelper oss å nå klimamålene. I en tid der folks økonomi er presset, må vi sørge for at folk har råd til å reise med offentlig transport. Med MDG ved makta kan du forvente at vi alltid vil prioritere å gjøre kollektivtransporten billigere og bedre framfor mer motorvei.

Beboerne i Akershus fortjener politikere som kjemper for deg som allerede velger buss, båt og tog - og for deg som ønsker å velge det oftere.