Nesodden: Det er Bokvalitet AS som står bak prosjektet.

– Vi kjøpte tomta på Bomansvik for cirka et halvt år siden og engasjerte Dark Arkitekter til å utvikle området. Dette arkitektfirmaet har blant annet vært med på å utforme Barcode i Oslo og vi ønsket å gi tomta på Bomansvik noe ekstra, forklarer Erlend Søraker, eier av Bokvalitet AS. Et firma som ble etablert for 12 år siden og som har kontorer på Hønefoss, i Drammen og Ski. Firmaet bygger nå om lag 200 boliger pr. år.

To byggetrinn

De 50 planlagte boligene på Bomansvik blir fordelt på to byggetrinn.

– Vi starter salget av 20 rekkehusleiligheter ganske snart. Leilighetene er med sine 150–170 kvadratmeter ganske store og vi tenker oss at målgruppen er de som egentlig foretrekker enebolig men som gjerne kan tenke seg litt mindre vedlikehold. Det vil nok heller ikke gå så lang tid før vi starter salget av trinn to som vil bestå av 30 mindre leiligheter fordelt på tre bygninger.

Boligprosjektet ligger østvendt cirka 150 meter i luftlinje fra sjøen.

– Utfordringen har vært å kunne gi de som kjøper både sol og sjøutsikt samtidig. Løsningen vår er at leilighetene får takterrasser hvor de kan nyte sola og som gjør at de aller fleste boenhetene får utsikt til sjøen, forklarer Erlend Søraker.

Rask byggetid

Boligprosjektet ligger kun et steinkast eller to fra Jaer skole og vis-à-vis boligprosjektet som Trysilhus er i full gang med på Bomansvik.

– Med navnet Bokvalitet AS er vi også opptatt av å gi innbyggerne så liten belastning i støy og anleggsarbeid ved at byggetidene holdes nede. Trysilhus holder allerede på med bygging i området, og vi ønsker ikke å forlenge denne belastningen med mange år Derfor vil vi sette i gang de to byggetrinnene relativt tett. Derfor byggetrinn 1 settes i gang til våren og byggetrinn 2 i løpet av 2022. Målet er at byggearbeidene skal være ferdig i løpet av 2023 eller i verste fall tidlig i 2024.

– En annen årsak til at vi ønsker rask igangsettelse er det store trøkket vi opplever det er i markedet for tiden. Det er stor interesse for prosjektet, sier Søraker.

Pris

Bokvalitet AS har nå lagt prosjektet på Bomansvik ut på finn.no som et prosjekt som snart kommer. I prospektet blir det ikke sagt noe om priser.

– Årsaken til det er at vi ennå ikke har landet noen pris. Jeg antar at vi ender opp et sted mellom sju og åtte millioner kroner pr. rekkehusbolig.

Prosjektet er nå inne til en avsluttende behandling i Nesodden kommune.

– Vi har hatt forhåndskonferanser og det vi nå søker om er en endelig byggesøknad. Etter to uker nabovarsel så snakker vi om cirka tre uker behandlingstid. Jeg regner med at dette skal gå greit. Det dreier seg nemlig om en forenklet søknad siden det ikke søkes om noen dispensasjoner fra tidligere planer, sier Erlend Søraker.

Flere år med bygging

At Bokvalitet AS planlegger for en byggeperiode som skal være så kort som mulig gleder nok beboerne på Bomannsvik. Amta har tidligere skrevet at folk i området er fortvilet over «infernalsk støy» og utflatingen av landskapet i forbindelse med Trysilhus' pågående bygging i området.

– Dette er tredje år med støy, i år toppet med steinknusing på stedet, sa Christian Ytterbøl.

– Massene er enorme, mer enn de beregnet på forhånd, sier han og forklarer grunnen til den veldige steinknusinga:

– Utbygger flater ut landskapet framfor å terrengplassere bebyggelsen, slik det først var snakk om.

Ytterbøl møter Amta sammen med en gruppe naboer som alle vil uttrykke sin frustrasjon og bekymring over byggearbeidene. De første tre ukene i juli har de måttet leve med sprenging og steinknusing.

– Bråket har gått fra sju om morgenen til seks-sju om kvelden. Jeg målte opp mot 100 desibel, det er langt over det som er lovlig støy. Jeg forventer at knusinga skal flyttes et annet sted, kunne Christian Ytterbøl fortelle.

– Alle vinduene mine ble dekt av steinstøv, opplyste Anne Karin Hytten, som tilhører de fastboende. En annen fastboende, Julie Knarvik, har reagert på manglende sikring under arbeidet: «Store fjell av stein, med kun en liten tynn plasttråd nederst er fristende for barn å klatre i, og fatalt hvis de gjør det» påpekte hun via mail.

Utbygger Trysilhus forstår at folk begynner å bli lei av byggevirksomheten.

– Vi har full forståelse for at naboer har opplevd arbeidet som har pågått på tomten som støyende, sier Odd Erling Aasen i Trysilhus.

– Vi burde ha sørget for at det var godt varslet at det var nødvendig å gjennomføre dette arbeidet i fellesferien, innrømmer han og sier de nå tror det mest støyende arbeidet, steinknusinga, er avsluttet.

Aasen sier han er klar over at støyende arbeider skal det skje innenfor de tillatte støynivåer og tidspunkt på døgnet.