Amta, Amedia og Sparebankstiftelsen DNB har inngått et samarbeid som gjør at Amedias lokalaviser skal dele ut 25 millioner kroner i løpet av 2020. Amta har ikke mindre enn 300.000 kroner i sin pott. Den går til ett eller flere tiltak i Amtas to kommuner; Frogn og Nesodden.

- Gleder oss

– Det er ikke hver dag vi får lov til å leke julenisse og overlevere såpass store gaver. Vi har gledet oss lenge til å fortelle våre lesere om dette. Nå er det bare opp til deg å sende en søknad, fortelle hvorfor ditt forslag bør få et bidrag og hva pengerne skal brukes til, sier ansvarlig redaktør Mattias Mellquist.

Han har med seg nyhetsredaktør Henriette Slaatsveen, klubbleder Staale Reier Guttormsen og journalist Mariann Leines Dahle i en jury som vil gå gjennom alle søknader og fordele summen.

Søknadsfrist i mars

Nyhetsredaktør Henriette Slaatsveen sier at her byr det seg gode muligheter for lag og foreninger:

– Juryen har ikke bestemt seg for hvordan summen skal fordeles ut. Det kan bli en som får et stort bidrag og så flere små bidrag til en del andre. Det kan også bli en jevn fordeling blant mange aktører. Alt avhenger av søknadene vi får inn, så her gjelder det bare å søke innenfor tidsfristen 25. mars, sier Slaatsveen.

Hvem som blir de heldige, offentliggjøres senest 1. mai.

Disse kan søke

Det gis først og fremst pengestøtte til tiltak som treffer folk opp til alderen 25 år. Av kategorier er kunst og kultur, nærmiljø og kulturarv, natur og friluftsliv, idrett og lek nevnt som forslag.

Klubbleder i Amta Staale Reier Guttormsen og journalist Mariann Leines Dahle ser frem til den hyggelige oppgaven:

– Det er mange lokale lag og foreninger som gjør en stor innsats og bidrar til at folk får en god hverdag. Nå ber vi små og store aktører om å søke. Husk at den som ingenting søker, intet vinner.

Lag, foreninger og organisasjoner som engasjerer seg for å skape et godt og aktivt lokalsamfunn, kan søke om støtte til definerte prosjekter eller enkelttiltak.

Støtten kan gis til pågående aktiviteter og prosjekter eller til helt nye tiltak. Målgruppen bør omfatte aldersgruppen under 25 år.

Nyhetsredaktør Slaatsveen forteller at midlene som lyses ut, kan deles ut til ett eller flere formål. Det vil ikke bli gitt støtte til offentlige kjerneoppgaver, til privatpersoner, til næringsvirksomhet eller rene religiøse eller politiske tiltak.

25 millioner kroner

Utdelingen skjer i samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB, som for fire år siden kjøpte Amedia og opprettet Amediastiftelsen for å ivareta eierskapet. Kjøpet ble finansiert med et lån fra Sparebankstiftelsen DNB.

Amedias gode resultater har gitt Amediastiftelsen muligheten til å nedbetale deler av lånet, og som følge av dette har Sparebankstiftelsen DNB stilt 25 millioner kroner til disposisjon for prosjekter for å styrke lokalsamfunn.

– Det er en hovedoppgave for våre aviser å engasjere leserne og motivere alle i lokalsamfunnet til å delta i samfunnsdebatten, frivillig arbeid og kulturaktiviteter. Nå styrker vi det tette båndet mellom Amedias aviser og lokalsamfunnene de dekker, sier Amedias konsernsjef Are Stokstad.

Slik søker du:

Søknad sendes til:

https://soknad.sparebankstiftelsen.no/amedia

Søknadsfrist:

Søknad om støtte leveres innen 25. mars 2020