FROGN: – Vi har i dag i samråd med fungerende kommuneoverlege og nasjonale retningslinjer besluttet å gå tilbake til å avholde besøk primært ute. Det vil si at de som vurderes som kritisk syke vil kunne få besøk på eget rom. All besøk skal være avtalt på forhånd, skriver fungerende enhetsleder Sissel Gjengedal.

De opplyser også at beboere og pasienter kan motta gaver og blomster. De vil også jobbe med å klargjøre klangrommet, som skal brukes til innendørs bruk.

Tidligere fredag morgen varslet Ullerud at det kan komme nye endringer.

– Det kan komme endringer, men det avhenger av hva Folkehelseinstituttet anbefaler. Vi er derfor spente på pressekonferansen og redegjørelsen fredag ettermiddag. De anbefalingene FHI kommer med der vil jo være retningsgivende selv om hver enkelt kommune også har muligheter til å innføre egne regler, fortalte Sissel Gjengedal med henblikk på at det ved Nesoddtunet allerede er strammet inn på besøksreglene.

Les resten av saken her:

Nye retningslinjer fra 3. august

Ved Nesoddtunet ble det innført nye retningslinjene som trådte i kraft 3. august.

– Besøkende som har vært utenfor Norden, eller i røde soner i Norden, kan ikke besøke sykehjemmet før negativ test foreligger. Alternativet er å vente i ti dager etter hjemkomst, uten at man har hatt symptomer på smitte, før man kommer på besøk, opplyser kommunikasjonssjef Stein Bjørnebekk.