I vår stadig mer urbaniserte kommune finnes det fortsatt hytter benyttet som helårsbolig. Noen av dem er bebodd av folk som garantert ikke befinner seg i øverste del av lønnsstigen.

Disse menneskene får en meget kostbar vinter.

Regjeringens strømpakke skal ikke gjelde for hytter og sekundærboliger – en ordning de fleste ser ut til å finne rimelig.

Problemet for hytteboerne er at de faktisk lever i sin primærbolig og vil få en strømregning mangedoblet i forhold til den registrert fastboende over veien.

I praksis vil den med allerede anstrengt økonomi få de største utgiftene.

Kompensasjonen for det uvanlige prishoppet bør vel gis til husstanden, og ikke til husværet!

Hvis det er umulig, foreslår jeg at Nesoddens hytteboere umiddelbart tilbys kommunal leilighet, og dermed utløse strømstøtte til dem som kanskje trenger det aller mest.