FOR TRE ÅR siden tok ergoterapeut på Sunnaas, Nina Levin, initiativ til å sende en søknad til en konkurranse om byggingen av en uteplass. Prosjektet vant det hele, som var arrangert av magasinet Bo bedre. Prisen var på 250.000 kroner og mange entreprenører bidro til å utnytte det store potensialet til takterrassen. Dermed ble det som hadde vært den rene betongørken med vakker utsikt nå en spesialdesignet hage med bed i forskjellige høyder og grillplass og sittegrupper i le. Og det uten at det kostet sykehuset noe.

– Dette ble starten å bruke hagen mer systematisk i rehabiliteringen, såkalt terapeutisk hagebruk, sier Levin.

KONTAKTEN MED PLANTER og stimuli til syn, smak og lukt har mange gunstige effekter. Forskning viser at vi bruker mindre mental kapasitet i naturen enn i menneskeskapte omgivelser. Minnene kommer også lettere via lukter. Og for noen er det å plukke epler og plommer en helt ny opplevelse. I en hagegruppe får pasientene motorisk og kognitiv trening, de får tankene bort fra sykdom, og de får kunnskap om og opplevelsen av urter.

Dette bekrefter Torunn Stangeland som er innleid plante og urteekspert – og dessuten nesodding.

– Forskning har vist at tilhelingen av sår går fortere dersom man for eksempel har utsikt til et tre enn hvis man ser på en murvegg, sier hun.

Stangeland jobber med pasienter, ansatte og vekster to ganger i uka. Da forteller hun de ansatte og pasientene litt om urtene og har hånd om det som vokser i flere bed på takterrassen og i hagen. De har for øvrig alle forskjellige høyder slik at pasientene kan prøve hva som fungerer best.

Hun har kjøpt inn ei tørke hvor man tørker det som høstes. Av det lages teer og krydderblandinger, blant annet til fisk og pizza.

– Så kan de få det med hjem i fine poser med etiketter. I fjor hadde jeg et lite kurs for brukerne og de ansatte i dette. Vi har høstet ganske mye. Jeg tenkte vi kunne lage to forskjellige teer. En oppkvikkende og en beroligende kveldste, sier Stangeland.

Les også: - Ikke noe problem med øsende regnvær

SIDEN HAGEN BLE bygd har Levin i samarbeid med Grethe Patil ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås blitt innvilget midler til prosjektet «Rehabilitering og terapeutisk hagebruk» fra Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelse.

– Nå har vi hatt midler herfra i tre år til å drive hageaktiviteter i praksis. Vi skal fortsette selv om pengene til dette prosjektet er brukt opp. Vi ønsker å ha dette tilbudet permanent knyttet til ergoterapien, sier Levin.

– Som vi skrev i søknaden vår til Ekstrastiftelsen ønsker vi å knytte dette til ergoterapiens treningskjøkken og bruke våre egne krydder og teer. Det må ses i en større sammenheng.

NINA LEVIN OG en annen fra Sunnaas, Hilde Eriksrud, har dessuten tatt en videreutdanning i «Social and therapeutic horticulture» i Coventry.

– Vi var ferdig i fjor høst og det var veldig moro. I England har drevet med dette i tretti år. Sverige har også slik utdanning, men ikke Norge. Å få en slik utdanning her i landet er noe jeg drømmer om, sier Stangeland.

Les også: "Wenches kjøkken" flytter inn på Montessori

OGSÅ DE PÅRØRENDE har stor glede av hagekassene.

– En pårørende fortalte at takterrassen har reddet henne og at det å ha en krok ute her ga henne følelsen av å være på hotell, sier Stangeland som har opplevd at møtet med jordas vekster kan røre folk.

– Ei jente som var med i ei gruppe opplevde det sterkt å så frø for første gang. Hun var   begeistret over å se hvordan kamille ser ut, og ville så selv når hun kom hjem. Og som helseminister Bent Høie fortalte i den nylige tv-sendingen fra Sunnaas, fra den gang hans søster ble skadet som 16-åring, for tretti år siden: Det han husket best fra da han besøkte henne her på Sunnaas var at han var ute i hagen og plukket pærer til henne.

MANGE SPØR OM det er lov å plukke litt for å smake og lukte når man går forbi. Det sier Stangeland og Levin at bare er hyggelig.

Nå ønsker Nina Levin og de andre seg et drivhus som pasientene kan ha glede av.

– Et sted for sanseinntrykk, hvor man kan se lukte, kjenne, lese og kjenne sola varme. Vi har søkt om midler fra Sunnaasstiftelsen, men det har ikke vært midler. I vår utarbeidet en masterstudent ved universitet på Ås tegninger av et drivhus til sykehusets nye del som sin avsluttende oppgave.

– Vi ønsker veldig å få det, for da kan vi starte sesongen tidligere og dyrke mer tomater og grønnsaker. Det vil være veldig i ekteparet Sunnaas’ ånd. De som var opptatt av å dyrke lokalt og hadde drivhus hvor det ble høstet åtte kilo tomater daglig på 1950-tallet, sier Levin som ser drivhuset for seg som et flott samlingssted som kan inspirere både til rekreasjon og aktivitet.

De håper å få midler nok til å leie Torunn Stangeland videre, og fortsette arbeidet med å bruke hagen og naturen i rehabilitering.

Les også: Hallvard Flatland med direktesendt lørdags-TV fra Sunnaas