Det er mange mennesker som drømmer om å bli foreldre. Dessverre er det mange, som av ulike grunner ikke får muligheten til å få biologiske barn selv. Heldigvis er det mange gode løsninger i dag som gir flere muligheten til å få biologiske barn på en trygg og forsvarlig måte. Å åpne for surrogati er ikke en av disse.

Å bære fram et barn er en tung prosess, som tar lang tid og kan medføre mye komplikasjoner. Påkjenningen det har står i sterk kontrast til for eksempel egg og sæd-donnasjon. Selv om en avtale mellom surtogatmor og juridiske foreldre kan regulere mye er det ikke mulig å forutse hvordan de fysiske og psykiske konsekvensene kan påvirke livet til surrogatmoren videre.

Det er ingen tvil om at det å betale for surrogati og å gjøre det til en industri er å sette en prislapp på kvinnekroppen. Det vil åpne for at kvinner med dårlige økonomi i vanskelige livssituasjoner tyr til å selge kroppen sin for å få livet til å gå rundt. Å åpne for surrogati der man for eksempel får en nær venn eller et familiemedlem til å bære fram barnet vil også legge stort press på den som blir spurt om å bære fram barnet, selv om det ikke er penger involvert. Det å få spørsmål fra en person du er glad i om å bære frem barnet deres kan være vanskelig å si nei til og det er ikke mulig å vite hva som i bunn og grunn er motivasjonen hvis noen sier ja til det.

Det er dessverre ingen menneskerett å få barn. Selv har jeg ikke mulighet til å få biologiske barn og har derfor stor forståelse for at dette kan være vanskelig for mange. Vi bør alltid jobbe for at flest mulig får muligheten til å få biologiske barn dersom de ønsker det skal det, men det skal aldri gå på bekostning av kvinners rettighet til å styre over egen kropp uten press fra verden utenfor.

Selv om mange ikke kan få biologiske barn er det fortsatt mulig å få barn. Rundt om i verden er det store mengder med barn som trenger familier. De trenger foreldre som elsker dem som sine egne og som kan gi dem en trygg og god oppvekst. Adopsjon er et reelt alternativ som kan bidra til å realisere familiedrømmen for de som ikke kan få barn selv.

Det er mange måter å få barn på. Noen kan få hjelp til å få biologiske barn på forsvarlige måter takket være teknologiske framskritt. Andre er kan adoptere og gi dem en god oppvekst i en familie som virkelig ønsket dem. Men vi skal aldri la kvinnekroppen bli et verktøy for andre.