SV om skolestrukturen: Vi vil få fram flere alternativer enn sammenslåing og storskoler

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Innsendt Da kommunestyret vedtok Ap, MDG og Høyres forslag om å vurdere en sammenslåing av ungdomsskolene på Nesodden, foreslo SV et viktig tillegg:

«Utredningene bør også vurdere nye strukturer opp mot å fortsette en videreutvikling av dagens struktur. Her må også muligheten til finansiering vurderes.»


En videreutvikling innebærer selvfølgelig å erstatte gamle og utdaterte bygninger med nybygg/påbygg/rehabilitering der det er nødvendig.

Dette foreslo vi fordi ungdomsskolene våre har veletablerte skolemiljøer og størrelser som gir et trygt skolemiljø. Læringsmiljø og sosialt miljø er viktig. Store skoler er utfordrende.

Ufullstendig

SVs forslag ble vedtatt, men er ikke fulgt opp. Det er både galt og veldig uheldig. Skoleutredningen er ufullstendig når det ikke er gjort en seriøs vurdering av å beholde dagens skolestruktur.

Områdene både sør og nord for Alværn ungdomsskole er i vekst. På Fjellstrand er det bygget mye de siste årene, og utbyggingen fortsetter. Mye er beregnet på barnefamilier. Men også 50 omsorgsboliger vil frigjøre boliger og gi befolkningsvekst. På Sofienlund planlegges et rehabiliteringssenter. Det gir arbeidsplasser og et betydelig antall boliger. Fjellstrand er i ferd med å utvikle seg til et knutepunkt og lokalsenter med kafé og variasjon i arbeidsplasser, som Annas hybel og Bit Rig Fix.

Trangt om plassen

I dag har ungdom på Fjellstrand et godt tilbud på Bakkeløkka ungdomsskole. Men Fagerstrand utvikles, folketallet øker og skolene skal dessuten ta imot de elevene som kommer fra den framtidige Spro Havn-utbyggingen. Når blir det «trengsel» på Bakkeløkka?

Lenger nord er deler av Sunnaas sykehus’ område er regulert for nye boliger i blokk.

Da er det naturlig å vurdere om det vil bli behov for å ha en ungdomsskole på vestsiden av Nesodden for elevene fra Fjellstrand-Alværn-Sunnaas-Bjørnemyr. Alværn er en god beliggenhet for disse ungdommene.

Bygge ut Berger

Nesodden SV har også fått innspill om ungdomsskole med lokal tilhørighet på østsiden: Hvorfor ikke bygge Berger skole ut til en 1-10-skole? I denne kretsen kan elevene gå og sykle til skolen. Elever fra Jaer skole kan gå på ungdomsskole her, i stedet for som nå på Alværn. Det er en kort busstur, og flere kan sykle. Elevene kan ha nytte av nærhet og samarbeid med Nesodden videregående skole.

På Tangen vil veksten fortsette, så videre bygging både på barneskolen og Tangenåsen ungdomsskole er nødvendig. Plassen på nordsiden av Tangenten er «holdt av» til kulturbygg i kombinasjon med Tangenten. En bredere vurdering av skolestrukturen utelukker derfor ikke kombinasjoner av svømmebasseng, kulturhus og skole.

Veie mulighetene

Ikke alle gode forslag og innspill kan virkeliggjøres samtidig. Vi må veie mulighetene mot hverandre og prioritere. Men vi i Nesodden SV savner en bred tilnærming med flere alternativer. Og la gode læringsmiljøer og lokal tilhørighet også telle!

Ap, MDG og Høyres forslag i 2017 gikk bare ut på å få utredet det å slå sammen ungdomsskoler. Da blir det lett slik at «bordet fanger». Det var derfor SV foreslo, og fikk vedtatt, at det å beholde strukturen også skal være et alternativ.

Mandatet for mulighetsstudien og rapporten tyder dessverre på det ikke er tatt hensyn til. Når orienteringsmøter og høringsdokumenter får det til å virke som om det dreier seg om å velge mellom å slå sammen to eller tre ungdomsskoler, og hvor en sammenslått skole skal ligge, må vi regne med at høringssvarene preges av det.

Debatten og vurderingene vil dermed mangle viktige temaer, beslutningsgrunnlaget blir smalt og resultatet kan bli dårlig.

SV vil ta saken videre gjennom valgkampen – og vi vil få fram flere alternativer enn sammenslåing og storskoler!

Grete Maus, Nesodden SV

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken