(Sandefjords Blad)

Se for deg en samtale på Vesterøya eller Østerøya litt inn i framtiden. Kanskje mellom en far og en sønn som står og skuer utover havet fra et utkikkspunkt bak et tettbygd hyttefelt:

- Se gutten min! Da bestefar var ung, kunne han dra ut i småbåt og fiske der!

- Hva!!? Er bestefar sååå gammel??

- Ikke bare det, det hendte han kunne dra ned til strandlinjen for å bade også.

- Nei, nå tuller du pappa!!!

Muligens er scenen satt litt på spissen.

Men dessverre er allerede torskebestanden i Oslofjorden historisk lav, oksygennivået er historisk lavt - og det flyter av miljøgifter og plast i alle former og varianter.

Og som om ikke det er nok, så bygges strandlinjen ned, dispensasjon for dispensasjon – selv om det «egentlig» har vært byggeforbud siden 1954.

Bare en knapp tredjedel er nå tilgjengelig for allmenheten, og fortsatt innvilges dispensasjonssøknader over en lav sko. Det er dypt tragisk i et sted der vi er så glade i fjorden at vi ikke nøyer oss med å bruke ordet «fjord» bare én gang når vi navngir vår kjæreste fjordarm.

Adgangen til kystlinjen og miljøet i fjorden er ikke bare viktig for livet og økosystemet her vi bor – det er også uløselig knyttet til vår identitet. Det er derfor prisverdig at vår ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) har sagt ja til å samarbeide med andre ordførere i kampen for en renere Oslofjord – som Sandefjordsfjorden nødvendigvis er en del av.

Ordførerne i Horten og Færder har invitert alle kollegene rundt Oslofjorden til å forplikte seg til å arbeide for å redde Oslofjorden.

Bildeserie

BILDESERIE: Se hvem som var på konsert i Frogn

«Det bor cirka 1,6 millioner mennesker rundt Oslofjorden. Området er regnet som ett av de mest artsrike i hele Norge, og fjorden er veldig viktig for både dyr og mennesker,» skriver de blant annet.

Her i Sandefjord har vi alt begynt å se på hva som kan gjøres for å redusere nitrogenforurensning til fjorden.

Det vil gi økt kostnadssprekk på renseanlegget på Enga, men vil sannsynligvis være verdt hver krone dersom det bidrar til å redde livet i sjøen.

Men det blir en dråpe i havet om ikke tiltaket følges opp av viktige og krevende diskusjoner. Oslofjorden – og Sandefjordsfjorden med den – er blitt en knapphetsressurs på alle mulige måter.

Vi trenger politikere som har stålfokus på hvilke overordnede verdier den representerer både for mennesker og dyreliv.

Skal den reddes, må vi i langt større grad enn nå sette grenser for alt som ødelegger, forurenser og bygger ned denne viktige ressursen, uansett hvor stort, uansett hvor smått.

Det vil nødvendigvis gjøre vondt for enkelte, men herstår noe langt større på spill: Livsvilkårene til 1,6 millioner nordmenn og alle deres etterkommere.

Bildeserie

BILDESERIE: Se hvem som var på utstillingen til Avistegnernes Hus