– Den første boka jeg skrev var av mer åndelig karakter, mens den jeg har skrevet nå er en historisk roman om livet på Nesodden og i Follo i middelalderen. Egentlig er hele området rundt Oslo, som den gangen ble kalt Viken, et sentralt sted i historien, forteller forfatteren.

Det er kanskje ikke så rart at han la handlingen til akkurat dette området.

Han er selv født og oppvokst på Nesodden, selv om i dag bor på Romerike.

Barndommen og ungdommen tilbrakte han på gården Krange, som også har en sentral plass i boka.

– I middelalderen var Krange, eller Krangheimer som den het da, en storgård og den er trolig Nesoddens eldste gård, ryddet allerede under vikingtiden, forteller han.

Fakta og fiksjon

Det var etter et langt liv som forretningsmann Rommerud tok pennen fatt og begynte som forfatter.

– Jeg har alltid hatt lyst til å skrive. På 60-tallet jobbet jeg faktisk som journalist i Amta et par somre. Det var under redaktør Hansens enevelde. Etter det ble det ikke så mye tid til skriving, men nå har jeg blitt litt mer pensjonist og har anledning til å skrive.

Materialet til boka har han hentet gjennom studier av historiske bøker og Riksarkivets mangfoldige kilder.

– Rammen rundt stemmer med virkeligheten den gangen i middelalderen. Personene som beskrives er også mennesker som har levd. Fordi det er en roman og fiksjon er det jo ikke mulig å vite akkurat hva de har sagt hvor, når og hvorfor. Derfor er dialogen skrevet av meg, men jeg har etter beste evne forsøkt å leve meg inn i den virkeligheten folk levde i den gangen.

Mye historie

Mye av historien i «Mannen fra Roma» spinner rundt Audun Hugleikson, som Rommerud mener fortjener en større plass i historien.

Han var bror av Ragnhild Hugleikson som bodde på Krange sammen med ektemannen Aslak Krangheimer.

– Audun spilte en viktig rolle i politikken i middelalderen, og var en del av kongens råd, men endte sitt liv i en galge i Bergen, forteller forfatteren.

Grunnen til dette var visstnok at han forførte Eufemia, Kong Håkon V Magnussons dronning. Hun fødte datteren Agnes som vokste opp og ble oppdratt som en prinsesse.

– Boka forteller også at Håkon V, også ble kalt den gode, kom med skip til Blylaget og besøkte Aslak og Ragnhild på Krangheimer. Det forteller litt om gårdens posisjon i middelalderen, sier Rommerud.

Dette er bare en av de mange spennende historiene og de historiske faktaene som kanskje ikke er kjent av så mange, men som boka er full av.

Og Rommerud har mer på hjertet.

– Dette er første bok i det som skal bli en trilogi, og neste bok er snart klar, forteller forfattere