Skoleveien er tryggest uten biler, men en vei helt uten biler tilhører sjeldenhetene.

– Har du mulighet til å sykle sammen barnet ditt, er du med på å skape gode holdninger, forståelse og god trafikkultur tidlig, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.
 

Sødal anbefaler så mange barn som mulig å gå eller sykle til skolen. På den måten kan alle bidra til en tryggere skolevei ved at færre blir kjørt til skolen.

Men det er ikke alle skoleveier som har egne gang- og sykkelfelt. Skal barna sykle, er det tryggest for dem å sykle sammen med en voksen.

– Ved å starte tidlig er det lettere å skape god atferd og forståelse for konsekvensene av egne handlinger. God trafikkopplæring og god sykkelerfaring gjør dessuten at barna er bedre forberedt i trafikken den dagen de skal ta førerkortet, sier Sødal. (ANB)

Her er tre enkle tips

  • Hvis det ikke er adskilt sykkelfelt langs veien, er det lurt å legge seg litt bak og på utsiden av barnet. Da skjermer du barnet mot biler som kommer bakfra.
  • Når du nærmer deg farlige eller uoversiktlige kryss, er det best å sykle foran barnet inn mot krysset og kontrollere at det ikke kommer biler før dere sykler inn i krysset.
  • Syklende har vikeplikt for biler i gangfelt. Derfor anbefaler vi at du stopper helt opp og går med barnet over gangfeltet. Senk farten når du nærmer deg gangfeltet, stopp helt opp. Du må forsikre deg om at bilene stopper. Kryss gangfeltet gående.