Politikerne stikker hull på byllen ved Tangen brygge

Høyres varaordfører Erik Adland foreslo i siste formannskap at det utlyses en konkurranse om bruk av parkeringsplassen og området rundt Tangen brygge, som jo ligger brakk uten busser og båter til byen.