Tangen brygge: – Den gule stripa er helt hjelpeløs

– Når du ser målet ditt, bussen, er det naturlige å gå direkte dit. Især når kollektivterminalen er formet som en trakt som leder folk rett fram.