Nesodden: Siste helg ble det påbegynt rivearbeider i Tangenten. Arbeidet vil strekke seg over to helger, dermed vil Tangenten væres stengt til fra lørdag klokken 16:00 til mandag 08:00.

Planlagt ferdigstillelse etter entreprenørs fremdriftsplan i uke 12, melder Nesodden kommune på sine nettsider.

I mars 2012 flyttet kommuneadministrasjonen, Tangenåsen ungdomsskole, biblioteket samt flere andre kommunale virksomheter inn i flerbrukshuset Tangenten, etter mange års planlegging og bygging av Nesoddens nye storstue.

Navnet Tangenten ble i sin tid valgt blant 156 innsendte forslag. Det var Victor strøm som i sin tid endte med vinnerforslaget. Det ble begrunnet slik: "Navnet har i seg beliggenheten Tangen. Navnet forteller videre om et treffsted (en tangent berører jo en sirkel og sirkelen kan stå for samfunnet Nesodden). Dertil er jo tangenten redskapet vi bruker for å få fram harmoni - gode toner. Og en tangent settes jo inn i en flerfoldig sammenheng, lyse og også mørkere, slik kommunehuset også vil fungere."

Totalbudsjettet for Tangenten var på 366,1 millioner mens totale regnskapsførte utgifter utgjør 362,7 millioner.

Under kan du se bildeserien da Tangenten feiret fem år i nytt bygg i 2017:

Bildeserie

Fem år i Tangenten