For å besøke Omsland kjører Amtas utsendte så langt nord i Frogn at vi krysser kommunegrensa til Nesodden før vi på små bygdeveier kjører inn igjen i Frogn. På halvøya der den er bredest, midt mellom Fagerstrand brygge og Dal skole, bor familien Omsland.

(NB: Nederst i denne saken kan du lese dekningsdirektør Bjørn Amundsens svar på kritikken mot Telenor).

Alarmselskapet ga opp

Idet vi nærmer oss huset må vi stoppe for en liten bil med logoen til Sector Alarm.

– God dag, Omsland. Har du fått alarm, sier Amtas utsendte.

– Nei, dessverre. Hun ga opp. I hvert fall inntil videre. Det er for dårlige signaler. Alarmen sender feilmelding til sentralen stadig vekk fordi den mister kontakten. De kan jo ikke ha det slik. Det blir jo en slags «falsk alarm», sier Omsland, og smiler forsiktig.

Det er ingen glede i smilet. Men kanskje litt håp.

Kun korte sms-er

Mobilforbindelse og datalinje er blitt så viktig for en normal familie i 2022, at det virker nesten surrealistisk for Omsland at Telenor bare kan droppe ham med en dekning som veksler mellom null og en strek på mobilen.

Man kan sende en kort sms, men ikke snakke.

– Elendig mobildekning gjelder jo mange mennesker i Havsjødalen, på Dal og flere steder langs nesoddlandet. Dette rammer skolens undervisning, sikkerhet, normalt sosialt liv, ja egentlig muligheten til å leve som normale moderne mennesker. Med nett, mobil og TV på opptak, noe som krever nettforbindelse, sier han.

Skolebarn trenger internett

– Hva er verst?

– Hmmm, den var vrien. Jeg må vel si at det er undervisningen. Altså lekser der lærerne baserer seg på at elevene har nett hjemme. Etter hvert som barna blir eldre blir det stadig mer digitalt baserte hjemmeoppgaver, men våre barn har altså ikke nett, ennå.

Men på en god nummer to kommer manglende mulighet til å bruke mobilen på vanlig måte. Jeg må gjøre avtaler med arbeidsgiver, sende beskjeder og slikt før jeg kommer hjem. Mail også, naturligvis. Også får jeg svarene neste gang jeg har kjørt et stykke. Forholdene varierer selvsagt litt, men mange i nordre Frogn og søndre Nesodden har nok mer eller mindre denne typen mobilutfordringer, påstår Omsland.

– Hvis jeg for eksempel jobber i hagen vil jeg som regel få et ringesignal i mobilen, og da er det viktig at jeg ikke svarer før jeg har løpt opp til et bestemt rom i 2. etasje. Der kan vi som regel høre mer stemme enn skurring.

– Hvis vi skal sende et bilde eller en lang melding som går over til mms må vi gå til den lille høyden du ser der på andre siden av jordet, sier Omsland, og peker vestover.

Også et sikkerhetsspørsmål

– I vårt område er det noen godt voksne innbyggere som ikke kan stole på mobiltelefonen hvis de en dag skulle få behov for hjelp, og fasttelefonene har jo Telenor fjernet, sier Omsland, og rister oppgitt på hodet.

Telenor skriver på sin nettside at «kobbernettet forsvinner og fasttelefonen består».

Folk som ønsker å beholde gammeldags telefon med ledning til veggen får da en hybridløsning som ser ut som en gammeldags telefon. Men den har simkort, og er altså avhengig av mobildekning. Akkurat som alarmselskapene er.

Omsland har hatt besøk av folk fra alarmselskap, nettilbydere og telenor-representanter. Han har opplevd dem som hyggelige og serviceinnstilte, men det er umulig for dem å løse problemet.

– Sett Telenor til veggs

– Det jeg savner er at noen setter Telenor til veggs for ikke å oppfylle de kravene regjeringen har satt, og som man finner på nettsidene til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

– Vi har et barn med hørselshemming, og i konsesjonsvilkårene kommer det fram at Telenor har et særlig ansvar for å til rettelegge for hørselshemmede, sier Hans Omsland, og presiserer igjen at problemet med dårlig mobildekning gjelder et betydelig antall mennesker.

– På Telenors sider står det at de vil likebehandle byer og Distrikts-Norge. Vi bor jo rett utenfor Oslo, egentlig, og problemet i Nordre Frogn har vært i årevis. Akkurat nå vil Telenor trolig vise til at de kommer til å bygge ut 5G, og da skal alt bli bra.

Det er bare ord. Virkeligheten er her, sier Omsland, og vifter med en telefon som ikke engang får opp E i signalstyrke. Virkeligheten er at Telenor ikke bygger ut noe som det er vanskelig å tjene inn igjen. Det er jo forståelig, men da må de si at det er slik virkeligheten er, sier han.

– Så du sier egentlig at Telenors håndtering av dårlig mobildekning i nordre Frogn og nesoddlandet egentlig har vært lureri?

– Ja, de holder befolkningen med godt snakk og dårlig dekning. Trist, men sant, sier Hans Omsland.

Dette svarer Telenor:

– Hva er Telenors forklaring på at abonnenten havnet i en situasjonen?

– Som dekningsdirektør i Telenor er det aldri hyggelig å høre om kunder som har en dårlig opplevelse med oss, skriver Bjørn Amundsen i en e-post til Amta.

– Vi oppfordrer familien til å ta kontakt med oss igjen. De skal ha mulighet til å få internettløsningen trådløst bredbånd over mobilnettet. Dersom det skulle vise seg at mobilsignalene ikke strekker til kan vi sende ut et spesialteam som kan skreddersy en egen løsning for dem, lover dekningsdirektøren.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

.

– Tilsier konsesjonsvilkår eller andre regler at en abonnent som dette, knapt 20 kilometer fra Oslo rådhus, skulle ha hatt mobildekning?

– Konsesjonskravet er at vi stort sett må kunne levere en taleløsning. Jeg kan ikke si sikkert om denne boligen faller utenfor leveringspliktsområdet. Dette kravet gjelder ikke for bredbånd, men vi prøver alltid å finne en ny bredbåndsløsning til tidligere kobberkunder. Uavhengig om vi har leveringsplikt til akkurat denne boligen eller ikke, så har jeg tro på at vi kan finne en bedre løsning for denne kunden, skriver Amundsen.

– Flere hundre mennesker bor i grenseområdene mellom Nesodden og Frogn kommuner, der det er så dårlig mobildekning at Sector Alarm ikke kan tilby alarmtjenester til alle fordi kontakten mellom abonnent og alarmsentral stadig brytes. Hva er Telenors vurdering av det sikkerhetsmessige i denne situasjonen, og har disse beboerne gode nyheter i vente fra Telenor med hensyn til utbygging av telenettet, Amundsen?

– Jeg kjenner ikke til saken med Sector Alarm, men generelt har de aller fleste i dette området fått gode erstatningsløsninger med trådløst bredbånd over mobilnettet. Med hensyn til trygghetsalarmer så har vi lenge samarbeidet med kommuner om akkurat dette temaet. Vi ville ikke tatt ned kobbernettet i et området før vi var helt sikre på at alle trygghetsalarmene var ivaretatt. Nå det er sagt har vi av GDPR hensyn ikke oversikt over hvor kommunen benytter trygghetsalarm via mobil kontra fiber.

– Når kan Telenor love bedring?

– Vi har tidligere hatt dialog med kommunen om et samarbeidsprosjekt, men det var dessverre ikke mulig å finne et egnet og akseptert område for å sette opp en mast. Vi er alltid åpne for gode samarbeid, og tar gjerne opp igjen dialogen med ordfører eller kommunedirektør dersom dette er ønskelig, ifølge Amundsen.

Om han da mener både Nesodden og Frogn er ikke avklart i det skriftlige svaret, men ute i terrenget gjelder problemet begge kommunene. Amta har ved selvsyn observert dette på sviktende mobilnett langs flere småveier i grenseområdet mellom de to kommunene.

Når det gjelder spesielle behov, for eksempel for mennesker med hørselshemming, skriver dekningsdirektør Bjørn Amundsen at Telenor ikke har noen særlig plikt til å bygge ut mobildekning til personer med nedsatt hørsel eller andre funksjonshemninger.

Fikk nett-telefon i rekordfart

Etter at Amta besøkte Omsland og hans familie har Telenor klart å etablere stabil Wifi med kapasitet 10 Mbpts. Det er mer enn nok hastighet til å gjennomføre helt normal mobilsamtale og sende sms via husets ruter, altså datanettet i huset. Begrensningen er naturligvis at man må holde seg fysisk innenfor rekkevidden til ruteren.

Også alarmanlegg kan da trolig etableres, men kvaliteten er langt fra god nok til å streame film eller gjennomføre videosamtale med skolen.

Det ordinære mobilnettet er dessuten like dårlig som før.