OSLO (Nettavisen og NTB): "Den negative utviklingen av trusselsituasjonen i Norge forventes å fortsette i 2015", skriver PST i sin åpne trusselvurdering.

- "Sannsynlig" med terror

- Vår vurdering er fortsatt at det innenfor året 2015 er sannsynlig at vi vil kunne oppleve et forsøk på eller en terrorhandling i Norge, sa PST-sjef Benedicte Bjørnland på pressekonferansen.

LES HELE TRUSSELVURDERINGEN HER

For flere av disse er Norge en fiende. Norsk militær deltakelse mot ISIL og al-Qaida (AQ) vil bidra til å forsterke dette fiendebildet", heter det i trusselvurderingen.

Hvordan ble Drøbak en Friby? 

Vet om 70 fremmedkrigere

PST-sjef Benedicte Bjørnland sier de har oversikt over cirka 70 slike norske fremmedkrigere, men at tallet kan være høyere.

- Vi har ingen informasjon om at noen av disse planlegger konkrete terrorhandlinger mot Norge, sa Bjørnland.

Trusselsituasjonen i Norge er ifølge PST preget av både kontinuitet og endringer, og utviklingen er gjennomgående negativ.

Politisk motivert vold og ytterliggående islamister utgjør det største kapittelet i rapporten.

PST-sjef Benedicte Bjørnland og fagdirektør Jon Fitje Hoffmann legger nå fram trusselvurderingen for 2015 på en pressekonferanse på Tjuvholmen i Oslo.

Bildeserie

Utstilling mot terror

 

Ga ordre til bevæpning i fjor

Justisminister Anders Anundsen (Frp) deltar også på fremleggelsen. Basert på den skjerpede trusselvurderingen i fjor, ga han norsk politi  tillatelse til bevæpning 25. november.

- Spørsmålet om bevæpning vurderes i lys av denne trusselvurderingen, sier Anundsen.

Han sier det er for tidlig å si noe om hvor lenge den generelle bevæpningen vil vare.

Bevæpningen i fjor kom etter at PST i sin trusselvurdering den gangen sa at et terrorangrep mot Norge løpet av de neste tolv månedene er sannsynlig og at politiet og Forsvaret kan være mål.

- Mange av de truslene som vurderingen adresserer er ikke særnorske. At vi i dag fortsatt har et skjerpet trusselbilde krever mer av oss som borgere, sa justisministeren da han innledet.

Viste sin støtte til Charlie

60.000 kroner fra Fritt Ord 

Tiltak mot radikalisering

- Det er viktig at vi tar tak i de som kan bli radikalisert så raskt som mulig og får dem ut av sin radikaliseringstunnel, sa Anundsen videre.

PST-sjef Benedicte Bjørnland innledet med å snakke om hendelsen i fjor som et eksempel på en krevende øvelse som satte sikkerhetstjenesten på prøve. Hun nevnte Russlands aktivitet i Øst-Ukraina, og hun nevnte trusselen fra IS og ISIL.

- Dette er tre eksempler på forhold som vil øve en negativ påvirkning på trusselbildet i 2015, sa hun.

Terrorfrykten blant oss 

Til Nettavisen sier terrorekspert og forfatter Kjetil Stormark at PST har altfor få ressurser til å overvåke alle fremmedkrigerne som potensielt kan utgjøre en trussel.

- Hver eneste dag må PST foreta nesten helt umulige prioriteringsvalg av hvilke personer man skal følge med på og hvem man ikke skal følge med på. Ressurssituasjonen er så prekær at hvis ikke justisministeren tar umiddelbart grep for å styrke ressursene, risikerer vi at Norge nok en gang kan mislykkes i å avverge en terroraksjon, hevder Stormark.

– Ingen grunn til økt frykt i fribyen