Test av matvarepriser: – Det er litt overraskende at prisen har økt så mye

Matvareprisene har økt mye det siste halvåret, og etter 1. juli har prisene steget ytterligere.