Ti år gamle boligplaner til fylkesmannen: – Vil ikke ødelegge naturområder og kulturminner

Plan- og byggesaksutvalget delte seg med fire mot fem i synet på klagen mot bygging på Bomansvik, så saken går til avgjørelse hos fylkesmannen.