Det er 15 menn og tre kvinner som har søkt jobben etter Alice Reigstad.  Fungerende rådmann, Mette Eriksen, er ikke blant søkerne.

Navnene til en mann på 55 år og en mann på 49 år er unntatt offentlighet.

Intensjonen er at intervjurundene starter i uke 32, altså andre uka i august.

Her er lista

Følgende har søkt:

Knut-Helge Rønning (59) fra Nesodden.

Kjell Reidar Jogerud (57), seniorrådgiver Stranda.

Bo Magnus Petersson (56), økonomisjef, Nyköping.

Vidar Berglund (51), administrasjons- og organisasjonssjef, Halden.

Morten Aalborg (44), virksomhetsleder pleie og omsorg, Halden.

Anita Marie Rovedal (48), daglig leder Aremark.

Lasse Henriksen (51), leder plan- og utbyggingstjenesten, Larkollen.

Christin Petersen (49), skatterevisor, Aremark.

Joachim Engebretsen (28), Aremark.

Pål Lintho (50), Ørje.

Tor Solberg (60), HR-rådgiver, Larvik.

Tommy-René Stordal (33), etatssjef, Ryfoss.

Kenneth Hafnor Winters (50), bilklargjører, Halden.

Thomas Haneborg (48), seniorrådgiver, Ørje.

Stig Meisler Storvik (52), regiondirektør, Oslo.

Petra Turet Olsen (59), seksjonssjef/assisterende fylkeslege, Oslo.

Mann (55), unntatt offentlighet.

Mann (49), unntatt offentlighet.