Årsaken er enkelte branntilløp, der mulig årsak kan være en produksjonsfeil i vifter av typen Flexit Silent Eco produsert før november 2017.

En rekke uavhengige eksperter i inn- og utland har undersøkt produktet uten å finne noen systematiske feil. Produktet er sertifisert iht. gjeldende lover og forskrifter.  Selv om det ennå ikke er konkludert med hva som er brannårsak, velger Flexit likevel å tilbakekalle det aktuelle produktet. 

– Vi kan ikke ta noen sjanser i saker som dette. Våre produkter skal ikke utgjøre en risiko for våre kunder. Derfor velger vi en full tilbaketrekking, sier Knut Skogstad, administrerende direktør Flexit. 

Branntilløpene involverer en svært liten andel av de 75.000 viftene som totalt er levert. Men selv om sannsynlighet for brann er liten, ber Flexit likevel folk om å sjekke om de har en slik vifte. Har de det, anbefales det å skru av bryteren til viften og ikke bruke produktet inntil det er erstattet med et nytt. 

– Ett branntilløp er ett branntilløp for mye. Dette er ikke noe vi gambler med, og vi oppfordrer derfor nå folk til å sjekke sine baderomsvifter. Hvis de har det aktuelle produktet fra oss, så vil vi sørge for at det blir erstattet, fastslår Skogstad. 

Flexit sender ny viftePå nettsiden flexit.no finner man både bilde av viften og mer informasjon som hjelper deg med å avdekke om dette gjelder din modell. Her kan man også enkelt registrere seg for å få en ny vifte.    

Så fort vi har registrert henvendelsen, vil vi forberede utsendelse av ny vifte. Den sendes med post, og man får en SMS så fort den kan hentes på nærmeste utleveringssted. 

Dersom man har en vifte som er montert av autorisert installatør, og har dokumentasjon på dette (eks. samsvarserklæring), vil Flexit også sørge for forskriftsmessig montering av den nye viften. En lokal montør vil i så fall ta kontakt for nærmere avtale.  

Varslet DSBSaken er meldt inn til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i tråd med gjeldende retningslinjer. Aktuelle vifter er tilbakekalt fra forhandlernes butikker og lager. Flexit følger DSB sine retningslinjer for tilbakekalling av produkter av denne typen. 

Flexit beklager ulempen for alle kunder, og gjør det nå så enkelt og raskt som mulig å få en ny vifte. Folk skal være trygge på Flexit sine produkter, og at Flexit tar ansvar og ordner opp når noe som dette først har skjedd.