Jeg vil starte med å si at jeg støtter utredning av ny ungdomsskole slik Ap og SV nå har foreslått. Hva som blir best kan vi ta stilling til når forslagene ligger på benken. Det viktige er at man har startet prosessen, da dagens skolesituasjon ikke er rustet.

Det er prisverdig at ungdom engasjerer seg i politikken og kommer i posisjon, men når Høyres ungdomsrepresentant holder psykisk helseverntjeneste gissel for å få gjennomslag for endring av skolestruktur blir jeg bekymret. Hva slags virkemiddel er det?

Tage Slind Jensen skriver følgende:

«På en skole bestående av 540 elever, bør man kunne forvente at helsesøster og skolepsykolog skal være tilgjengelig hver dag. »

Bør forvente? Ja. Absolutt. Når 540 elever? Ja, men vi forventer at politikerne sikrer barn og unge god helsetjeneste uavhengig av elevantall og skolestruktur. Om du går på Jaer med 75, Nesoddtangen med 600, Bakkeløkka med 150 eller Alværn med 300 elever SKAL du ha samme rett til tilgjengelig og god hjelp.

Videre skriver Jensen;

«Et viktig tiltak er å samle kompetansen og ildsjelene i skolehelsetjenesten ved å bygge en ny ungdomsskole på Skoklefall»

God helsetjeneste skapes av ressurstildeling, ikke av ildsjeler. Helsesøster er en profesjon. Jeg bestrider ikke at yrket velges av fantastiske folk med engasjement, men som arbeidstakere er de prisgitt rammene de gis.

Avslutningsvis skriver Jensen;

«Elever som sliter psykisk skal få hjelp – ikke møte en låst dør. »

Det er vi helt enig i. Men, hvorvidt dør er åpen eller låst skal ikke knyttes til antall elever eller skolestørrelsen.

Tilbudet, som f.eks. lærertetthet, handler om antall helsesøstre pr. elev ikke om antall elever pr. skole.

Kjære Høyre. Det ene utelukker ikke det andre. Dere har, som folkevalgte, en plikt til å jobbe for et best mulig tilbud for innbyggerne. I dette tilfellet for god helsetjeneste for ungdom og en fornuftig og god skolestruktur. Ikke sett disse sakene opp mot hverandre. Det blir å holde tilbud om psykisk helsevern gissel opp mot ny skolestruktur.

Det er lov å ha to tanker i hodet på en gang, faktisk forventer vi av hele kommunestyret at de evner å ivareta flere viktige hensyn samtidig. Polarisert politikk der svake grupper settes opp mot hverandre er ikke fellesskapet tjent med.

Yvonne Schilling
3-barns mor og engasjert innbygger.