Tilbyr gratis ved: – Men viktig at alle følger reglene våre

Teknisk drift og forvaltning (TDF) i Frogn kommune tar i løpet av året ned ganske mange trær. Nå tilbys trærne som ved til interesserte. – Men det er viktig at folk følger reglene våre og ikke utnytter situasjonen, sier Ib Zacho.