Tingretten stenger flere funksjoner: – Situasjonen er dramatisk

Hos Follo tingrett har det vært hyppig møtevirksomhet med domstolsutvalget for best mulig å takle korona-situasjonen.