Thore Vestby lover snarlige tiltak for sikkerheten i Frogntunnelen

Sikkerhet: – Midtdelere er et trafikksikkerhetstiltak jeg brenner for, sier ordfører Thore Vestby. Nå tar han til orde for plastvimpler i Frogntunnelen.Foto: Tora Lind Berg

Sikkerhet: – Midtdelere er et trafikksikkerhetstiltak jeg brenner for, sier ordfører Thore Vestby. Nå tar han til orde for plastvimpler i Frogntunnelen.Foto: Tora Lind Berg

Av
Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

– Frogntunnelen er skummel og har dårlig statistikk, selv om den er etter forskriftene. Statens vegvesen sliter selv med å finne ut hva som er dårlig med den, sier ordfører Thore Vestby.

Han har også fått med seg saken om Ellen Paulsen som skrev om en i overkant ubehagelig forbikjøring i Frogntunnelen denne helgen. Saken ble delt av flere titalls tusen på Facebook, og veitrafikkmyndighetene hyller innlegget hennes som et slagkraftig bidrag for å øke bevisstheten om trafikksikkerhet. Men Paulsen understrekte at hun ville engasjere seg for trafikksikkerheten lokalt.

Bare snakk

– Det oppstår mange farlige situasjoner på strekningen når Oslofjordtunnelen stenges, fordi det ikke er ventefelt. «Alle» vet om at det er et problem, men ingen gjør noe med det. Jeg synes det er trist dersom det må skje en ulykke før politi, veivesen eller politikere griper fatt og gjør endringer, sier Paulsen til Amta.

Det har allerede skjedd. Frogntunnelen ble åpnet i 2001, og siden den gang har det skjedd skjedde flere personskadeulykker i tunnelen. Deriblant to dødsulykker.

– Det viktigste for å få tunnelen trygg er å få bygd rv. 23 til firefelts vei slik det ble vedtatt i februar, sier Erik Lundeby i Frogn Venstre.

Men hvis det blir vedtatt at det blir tunnel under Oslofjorden og firefelts vei, vil byggestart for utbedring av Frogntunnelen sannsynligvis ikke skje før i 2018. Og skulle det bli bro er det ingen som vet hva som vil skje med Frogntunnelen. Det er lenge å vente.

Enorm risiko

– Det er en enorm risiko vi utsetter oss for daglig, og det kanskje skje hvem som helst og når som helst, sier Vestby.

Nå vil han ta tak for å få på plass en midlertidig løsning, men tror ikke på verken ventefelt eller sperrelinje.

– Jeg har i mange år vært forkjemper for flere midtdelere. Det er en illusjon å tro at ved å male en gul stripe i veien så skal bilene holde seg til hver sin side, sier Vestby.

Han vil ha markører som gjør at en hører det om en kommer på gal side, og plastvimpler som gir etter uten å skade bilen hvis en kjører forsiktig over.

– Jeg skal ringe veivesenet neste uke og høre om det er mulig, lover ordføreren.

Ja fra politiet

Initiativet ønskes velkommen av utrykningspolitiet.

– Alt som regulerer har en effekt, og alt som minsker risikoen er velkommen så lenge ikke trafikken stopper opp, sier Rune Kaspersen, stedfortredende distriktsleder i UP.

Trafikkregulering er ingen enkel oppgave, og de fleste sikkerhetstiltak har paradokser og konsekvenser som ikke alltid er lett å forutse.

– Utfordringen er å finne løsninger der folk ikke tar sjanser for å omgå reguleringen. Folk er egoistiske når de setter seg i bilen, sier Kaspersen.

Up-lederen synes ikke det høres ut som noen god ide å sette politiet til å regulere trafikken for å hindre kaos når tunnelen stenger, slik flere som Amta har snakket med, ser for seg.

- Det synes jeg er å misbruke ressurser til kontroll. Da må man finne andre løsninger, sier  Kaspersen.

Han minner om at det er noen som må ta regningen til slutt.

- Selv om det er en midlertidig løsning ville det være snakk om år. Samfunnsøkonomisk er det et mindre heldig regnestykke, sier UP-lederen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken