Et øyeblikk med:

Navn: Hans Martin Sørensen

Alder: 41

Bosted: Nesoddtangen

Yrke: Spesialrådgiver i Trygg Trafikk Viken

De siste månedene har det vært flere perioder med kraftig snøvær, regn og skiftende temperaturer. Det har skapt utfordringer på veiene. Spesielt på Nesodden har det vært en del mindre utforkjøringer og trafikale problemer.

– Jeg har ikke personlig opplevd at bilister på Nesodden er dårligere enn andre steder i fylket, men vi har nok en større utfordring knyttet til hovedinnfartsåren til og fra Nesodden. Her opplever nok vi som kjører bil, og bilbergere, utfordrende situasjoner hvert eneste år og ved hvert snøfall, mener Hans Martin Sørensen.

Han er spesialrådgiver i Trygg Trafikk Viken, og bor sammen med kona ute på Nesoddtangen.

– Hovedfokuset blant bilister må være å vise hensyn, tilpasse farten etter forholdene og la bilen stå når føret er som verst.

Uvettig kjøring ≠ Nesodden

– Stadig kommer det meldinger om grisekjøring på for eksempel Fjellstrand eller langs Midtveien. Er det en del uvettig kjøring her ute?

– Jeg vil ikke si at uvettig kjøring er synonymt med Nesodden, da dette helt sikkert også er en utfordring andre steder. Noen kommuner i Viken har nok et større rånermiljø enn andre, og det fører kanskje oftere til det man kaller «grisekjøring», sier Sørensen.

Samtidig poengterer han at enkelte veistrekninger på halvøya for mange oppleves som utrygge eller farlige.

– Jeg får en del henvendelser fra både innbyggere på Nesodden og andre kommuner om dette. Mitt beste råd er å kontakte politiet slik at de kan ha kontroller dersom det er et vedvarende problem, sier Sørensen.

– Mye kan gjøres med veiene i Viken for å gjøre de enda tryggere, men dessverre er det ikke alltid penger til utbygging eller godt nok vedlikehold av gamle veier. Mitt største ønske hadde vært om vi fikk etablert gang- og sykkelveier langs alle hovedveiene på Nesodden, slik at de som går og sykler får en tryggere ferdsel, forteller spesialrådgiveren.

– Føles godt når vi kan hjelpe

Etter flere år i andre bransjer, fant Sørensen «meningen med arbeidslivet» hos Trygg Trafikk.

– Vi er mange aktører som hver eneste dag jobber for en tryggere hverdag for de som ferdes i trafikken. Nullvisjonen, med null drepte og hardt skadde i trafikken, er vår ledestjerne. Det er motiverende når vi år etter år ser at Norge er best i verden når det kommer til trafikksikkerhet.

– Hva er det beste, men også det «verste» med jobben din?

– Det gode fagmiljøet, spennende arbeidsoppgaver og hyggelige kollegaer er nok det jeg vil trekke fram som det beste ved jobben. Det føles godt når vi kan hjelpe folk i hele landet med den kunnskapen vi besitter.

Trygg Trafikk jobber med holdningsskapende arbeid, og er en pådriver for at beslutningstakere tenker trafikksikkerhet i sine prosjekter.

– Veldig mange av de som kontakter oss tror nok at vi kan løse alle deres trafikkrelaterte problemer. Det kan være en utfordring når de føler seg skuffet over å ikke bli hørt eller sett av de som faktisk sitter med pengesekken og bestemmer hvilke tiltak som skal iverksettes.

– Veldig glad i all slags mat

– Kan du dele det siste bildet du tok med mobilen din?

– Dette er fra fra Toryggen/Tomåsan på Nesodden hvor jeg løp i forrige uke.

– Hvem inspirerer deg og hvorfor?

– Det er mange i livet mitt som inspirerer meg på hver sin måte. Både gode kollegaer, gode venner og nær familie som på sin måte gir meg inspirasjon til å bli en bedre utgave av meg selv hver eneste dag.

– Hva gjør du helst på fritiden?

– De siste årene har jeg blitt veldig glad i å løpe, og da gjerne sammen den herlige gjengen i Nesodden Trail Running. Tid med gode venner og familie gir meg masse glede. Bandøving med kompiser når vi har tid til det må nevnes som et absolutt høydepunkt!

– Hva er din favorittmatrett?

– Jeg er veldig glad i all slags mat, men liker nok best mat fra det asiatiske kjøkkenet. Sushi og et glass hvitvin med kona – da har jeg det bra.