Fra 14. april i år ble fartsgrensa fra Horgenkrysset etter avkjøringa til Drøbak i Akershus og ned til Patterødkrysset ved Mosseporten i Østfold satt opp fra 100 til 110 km/t.

Direktør for veiavdeling Nils-Erik Bogsrud i Statens vegvesen sier dette kan bidra til at færre bryter fartsgrensen.

Se også: De elsker farten og risikoen som gir frihetsfølelse

– Dette har blitt undersøkt på veier i Vestfold som fikk 110 km/t sone i fjor. Her ser vi at selv om fartsgrensen øker med 10 km/t, så øker gjennomsnittsfarten med kun 5 km/t. En god del synes altså at 110 km/t er fort nok og færre bryter fartsgrensa, sier han til Vestby Avis.

Tar lappen fra flere

Politioverbetjent Stein-Olaf Røberg ved Østfold, Follo og Romerike politidistrikt kan ikke si seg enig i det. Han forteller at de har beslaglagt flere førerkort på E6 mellom Moss og Vestby etter at fartsgrensen økte. For å miste førerkortet i en 110-sone må man kjøre i minst 151 km/t.

Les også: To bilister i 70-årene ga bånn gass Oslofjordtunnelen

–Det har ennå ikke vært noen fartsulykker på denne strekningen, men vi ser fortsatt folk som mener det ikke er raskt nok med 110 km/t, sier han.

Svært sjeldent ulykker

Bogsrud i Statens vegvesen forteller at fartsgrensen ble satt opp etter ønske fra politikerne om å tillate høyere hastighet på veier med god nok standard. Det vil si motorveier med fire felt, midtdeler og brede veiskuldre.

Les også: Nå luker Utrykningspolitiet ut trafikksynderne

–Dette er de sikreste veiene vi har i Norge og hvor det svært sjeldent skjer ulykker. Høyere hastighet på veier som tåler det skaper større fartsdifferanse mellom de ulike veiene, som kan gi folk større forståelse for lavere fartsgrenser på andre veier, sier han.

Bare om sommeren

Grunnet vanskelige klimatiske forhold får strekningen en sommerfartsgrense. Det betyr at mellom cirka 1. november og påske vil fartsgrensa settes ned til 100 km/t. Bogsrud tror ikke dette vil bli problematisk.

– Vi må skifte skiltene og drive litt informasjonskampanje på forhånd, men vi håper trafikantene har forståelse for dette. Om noen år kan vi vurdere om denne fartsgrensa (110) bør bli gjeldende hele året.