Dette er noen av de farligste veiene i Amtaland

Statens vegvesen har gjennomført en omfattende studie av svingete veier. Flere av veiene i Amtaland pekes på som farlige.