Trafikkulykke i Follo - mistenker kjøring i ruspåvirket tilstand