Trafikkulykke i Frogn

Kjørte av veien ved rundkjøringen på Måna.