Trafikkulykke på E6. Fører anmeldes for kjøring i påvirket tilstand

Trafikkulykke på E6. Personbil ligger på taket.