Trafikkulykke på E6 – lastebil og personbil kolliderte