Trafikkulykke på Nesodden – politiet gjorde søk etter forsvunnet sjåfør