Tre år som trafikksikker kommune - her er dommen fra Trygg Trafikk

Nesoddens kultur-, miljø- og teknikkutvalg hadde mange saker på dagsordenen, men for myke trafikanter i novembermørket var det viktig at strategien for sykkel og gange ble enstemmig vedtatt.