Tre veteraner om et halvt hundreår med barnehagehistorie: – Å ja, vi gjorde ting som ville vært helt ulovlig i dag

I år er det femti år siden Nesodden fikk sin første kommunale barnehage. Den ble drevet av husmorlaget – som var i tvil da de skulle ansette den første førskolelæreren fordi hun var ... eh ... husmor.