Ønsker flere turister og vil stenge Havnegata i Drøbak

Innseilingen til Drøbak byr på for lite for dem som kommer sjøveien, og mangler tilbud ved sjøen en kystby burde hatt, mener Venstre. De ønsker å åpne for blant annet servering i Havnegata.