– Jeg synes det er ganske urettferdig. Tusenfryd utnytter at vi er billig arbeidskraft, sier 16-åringen «Kari» til Nettavisen.

I fjorårets sesong fra april til oktober forpliktet hun seg til å jobbe minst 200 timer med en timelønn på 104 kroner timen i Norges største fornøyelsespark.

Hver sesong pålegges hun og de andre ungdommene inntil 24 timer obligatorisk opplæring. Da må de ta til takke med halv lønn. Praksisen gjelder selv om man har jobbet der sesongen før.

– Under opplæringen fikk jeg 52 kroner timen, forteller hun til Nettavisen.

Ifølge Tusenfryds HR-sjef har halv lønn under opplæring vært praktisert for ungdommene i 20 år.

Flere tusen timer med opplæring

Startlønnen for 16-åringer i fornøyelsesparken er 104 kroner, mens den etter fylte 18 år er 140 kroner. På forespørsel oppgir Silje Myrseth, HR-ansvarlig på Tusenfryd, at det var 4750 opplæringstimer i parken i fjor.

I sommer setter Nettavisen søkelyset på arbeidsvilkårene til de unge sesongarbeiderne i Norges største fornøyelsespark. Utgangspunktet for sakene er at vi har fått tilgang til kontrakter fra barn og unge i parken.

Arbeidskontrakten til «Kari» (16) er én av dem.

Tidligere har vi fortalt om 18 år gamle «Bjørn», som også i år jobber på en kontrakt, som ifølge fagforeningen, bryter regelverket:

Les også

Slakter «Bjørns» (18) Tusenfryd-kontrakt: Får lavere inntekt, og kan sendes hjem med bare én times betaling

16-åring: – Føler seg utnyttet

Den 16 år gamle jenta sier hun føler seg utnyttet av parken. Hun mener innsatsen hun og de andre ungdommene gjør, ikke står i forhold til hva fornøyelsesparken betaler.

«Du forplikter deg til å delta på opplæringen, som på din avdeling utgjør inntil 24 timer. Under opplæringen er det halv timesats.» 

Arbeidskontrakt fra Tusenfryd

«Kari» (16) er blant de 750 tenåringene som jobber for Tusenfryd hver sesong. Hun og de andre ungdommene er parkens ansikt utad, og skal sørge for at barn, unge og voksne får en frydefull opplevelse.

Katarina Veum er ungdomssekretær i Norsk Arbeidmandsforbund, som organiserer Tusenfryd-ansatte. Hun er krystallklar:

– Tusenfryds praksis er lite moralsk, fastslår hun, og spør:

– Hadde HR-sjefen halv lønn da hun startet i stillingen? Tiden din er ikke mindre verdt fordi du er ny. Gjør du samme jobb som kollegaene dine, skal du ha lik lønn, slår hun fast.

Nettavisen har konfrontert Tusenfryd med utspillet.

– Hadde du som HR-sjef halv lønn under opplæring?

– Da jeg startet å jobbe som sesongarbeider i 2000 hadde jeg det, men ikke i min nåværende stilling som HR-sjef, sier Myrseth og understreker at sjefen i parken også hadde det da han var sesongarbeider.

– Ikke beveg dere på kanten av loven

I april i år jobbet «Kari» (16) fire timer på opplæring. For innsatsen fikk hun 216 kroner. «Kari» bruker 3 timer tur-retur fra Oslo til Tusenfryd. Bussbilletten koster 64 kroner frem og tilbake. For å dekke reiseutgiftene må hun jobbe i mer enn én time når hun har opplæringstimer.

Hun forteller at opplæringstimene innebar krevende fysisk arbeid. Av hensyn til identifisering kan ikke arbeidsoppgavene beskrives ytterligere.

– Opplæring i arbeidsoppgavene har i norsk arbeidsliv alltid vært betalt på vanlig måte, med ordinær lønn. Det er merkelig å bryte med dette prinsippet, sier Elin Ørjasæter, dosent ved Institutt for ledelse og organisasjon på Høyskolen Kristiania, og understreker:

– Dette er smålig av Tusenfryd.

Ørjasæter har følgende oppfordring til Tusenfryds praksis:

– Ikke beveg dere på kanten av loven, slik dere gjør ved å trekke halve timelønna ved nødvendig opplæring.

Hvorfor tror du Tusenfryd, en organisasjon som omsatte for 128 millioner kroner i 2020, ser seg nødt til å gi halv timesats til unge?

– De gjør det fordi de kan. Veldig mange unge har lyst til å jobbe på Tusenfryd. Underholdning og reiseliv, og altså fornøyelsesparker, kan ligge lavt i lønn fordi så mange vil jobbe der, samtidig som det ikke krever mye spesialisert kompetanse, sier hun.

– Helt på trynet

– De bryter ingen lover når ungdommene får halv lønn, men det lite moralsk, sier Veum i Norsk Arbeidsmandsforbund.

– Hva tenker du om at arbeidstakere blir pålagt opplæring med halv lønn, også andre sesong de jobber i parken?

– Det er helt usaklig og lite seriøst, uten at jeg kan si noe om hvordan Tusenfryd er organisert, sier Veum, og påpeker:

– Det ville ikke forkommet med noen andre arbeidstakere i Tusenfryd. Dette er et godt eksempel på at de utnyttet barn og unge. Dette synes jeg er helt på trynet. Det er ikke et sånt arbeidsliv vi ønsker oss. Dette rammer helt klart de unge.

Har du en historie om et arbeidsforhold eller en arbeidskontrakt du ønsker å dele? Ta kontakt med journalistene på Lena-Christin.Kalle@nettavisen.no eller Helle.Svendsen@nettavisen.no.

– Hva er deres oppfordring som fagforening til ungdommene?

– Det beste de kan gjøre er å organisere seg. Det koster ingenting for skoleelever. Vi vil støtte og bistå dem, det kan være tungt å ta sånne kamper alene. Nå håper vi Tusenfryd rydder opp, sier hun.

Sindre Hornnes, LOS ungdomsrådgiver, går også hardt ut mot praksisen.

– Vi opplever praksisen som svært uvanlig. Opplæring er arbeidsgivers ansvar, det er en del av arbeidstiden din, sier Sindre Hornnes, LOs ungdomsrådgiver til Nettavisen.

Hornnes i LO forklarer at det ikke er krav om minstelønn i tariffavtalen fornøyelsesparken har med Norsk Arbeidsmandsforbund.

– Det er årsaken til Tusenfryd kan gi en annen lønn under opplæring. Hadde Tusenfryd hatt en minstelønnsavtale med oss hadde dette vært ulovlig, understreker han.

Bildeserie

BILDESERIE: Se hvem som tok turen til badestrendene

Tusenfryd: – Vi utnytter ikke ungdommene

– Praksisen med halv lønn blir møtt med sylskarp kritikk fra eksperter på arbeidsrett, ungdommene selv og egen fagforening. De omtaler det som useriøst og mener dere utnytter barn og unge.

– Tusenfryd tar sterk avstand fra antydningen om at vi utnytter barn og unge. Vi etterstreber å være en seriøs og trygg arbeidsgiver for ungdom og et godt sted å starte arbeidslivet, sier Silje Myrseth, HR-ansvarlig på Tusenfryd. Hun understreker:

– Vi har alltid som mål å bli enda bedre, men det at mer enn 40 prosent av våre sesongansatte kommer tilbake minst ett år, tyder på at mange trives godt, sier Myrseth.

Slik kommenterer hun at de mindreårige får drøye 50 kroner timen under opplæring:

– Opplæringslønn er en av mange faktorer i ansettelsesforholdet, men har gjennom ansattundersøkelser ikke vært bemerket særskilt. Vi vil likevel understreke at dette er et prioritert område for oss fremover, sier hun og fortsetter:

– Opplæringen skjer i forkant av parkens åpning i en treningsperiode, i begynnelsen av sesongen. Opplæringstimer skal kun benyttes der det er en reell opplæringssituasjon, sier Myrseth.

HR-sjefen sier at Tusenfryd er overrasket over det skarpe ordelaget fra Norsk Arbeidsmandsforbund. Hun mener det går på tvers av tilbakemeldingene gjennom en årelang dialog.

– LOs sommerpatrulje har vært i parken hvert eneste år med representanter fra Norsk Arbeidsmandsforbund. Vi har ikke én eneste gang blitt gjort oppmerksomme på angivelige avvik eller konfrontert med å være «usaklige» eller «useriøse» etter slike besøk. Vårt inntrykk fra tidligere dialog er at også de ser at vi er oppriktig opptatt av vårt arbeidsgiveransvar, og hvordan vi jobber for å skape ryddige forhold for alle våre unge arbeidstakere. Så kan det selvfølgelig være ulike oppfatninger av forhold som ikke er regulert av lovverket, men som handler om personlige synspunkter, sier hun.

Slik kommenterer Veum i Arbeidmandsforbundet utsagnet:

– Jeg er ikke kjent med at dette har blitt forelagt sommerpatruljen, men det stemmer at sommerpatruljen får komme inn på besøk hvert år, og det er kjempefint. Sommerpatruljen er som sagt en servicepatrulje, og hvis ungdommene tror at det skal være sånn, så har de vel heller ikke tenkt at det er verdt å ta opp, sier Veum.

Bildeserie

BILDESERIE: Se hvem som var på Drøbakfestivalen lørdag