- Det var mye penger i bøssene

Follo-ordførerne har talt opp innholdet i bøssene. I følge Care har det kommet inn over 221 millioner kroner fra hele landet.