Arbeidsinnvandringen til Norge betyr dårligere levekår for enkelte arbeidsgrupper. I tillegg er det blitt vanskeligere å «jobbe seg oppover» i enkelte yrker.

Den sosiale mobiliteten hemmes, som det heter. Det vil kommentator Eva Nordlund i Nationen snakke om når hun kommer til Drøbak torsdag 24. november.

Mange har kjent gufset av dette på kroppen og lommeboka. For eksempel bussjåfører, havnearbeidere, industriarbeidere og folk i byggebransjen, som er utsatt for det vi kaller sosial dumping. De må betale prisen for at billigst mulig arbeidskraft er blitt konkurransefortrinn.

Med sosial dumping som resultat, et «et race to the bottom» for ansatte. Slik trues den norske modellen.

På den annen side er Norge avhengig av arbeidsinnvandrerne – som gjør en kjærkommen innsats i deler av arbeidsmarkedet.

Så: Kan den norske modellen reddes, og arbeidere i Norge beskyttes mot sosial dumping?

– Velkommen til Café Sjøstjernen torsdag 24. november klokken 11, sier Thor Mogen.