Norge har alltid vært for stort, og befolkningen for liten til at landet kunne forsvare seg alene i krig. Derfor har Norge alltid vært avhengige av hjelp fra allierte. Men vil hjelpen komme tidsnok, og med tilstrekkelig styrke? Dette er det store spørsmålet som har ridd norske myndigheter som en mare siden Nato-medlemskapet i 1949. For det verste som kan skje er at Norge ender opp i en konflikt med Russland; en krise som er for stor for Norge, men for liten for USA og NATO. For å lukke dette gapet er den norske strategien «å være best i Nato», både når det gjelder forsvarsreformer og bidrag i internasjonale operasjoner. Men gir dette Norge mer sikkerhet? Her står norske myndigheter overfor vanskelige valg, for er det mulig for et lite land å både opprettholde et nasjonalt minimumsforsvar i nord, samtidig som Forsvaret også må støtte USA og sine allierte i Afghanistan, Irak, Libya, Syria, Mali og Niger? Og han hadde helst sett at de nordiske land tok enda mer ansvar for sine egne interesser og sin egen sikkerhetssfære.

Oberstløytnant Heier er noe så sjeldent som en fagmann i uniform som kritiserer sine egne og deres beslutninger – enten det er fagmilitære eller politikere som er målskiven. Han mener Forsvaret er på mange måter en konform organisasjon der vi i altfor stor grad tenker likt. Han har militærfaglig utdanning fra Forsvaret, og i tillegg en betydelig akademisk utdannelse fra Norge og England. Han har erfaring fra tjeneste i Hæren og utenlandsoperasjoner i Afghanistan, tjeneste i Forsvarsdepartementet og Etterretningstjenesten, og foreleser ved Forsvarets høgskole og Universitetet i Oslo.

– Velkommen til et veldig interessant foredrag på Sjøstjernen i Drøbak torsdag 14. februar, sier Thor Mogen.