Frykter for pasientsikkerheten: – Det er på tide at folk får vite hvordan det egentlig er på Ullerud Helsebygg

En ansatt ved Ullerud Helsebygg går ut og forteller hvordan ansatte opplever hverdagen på sykehjemmet. – Vi skylder de pårørende en forklaring, så de ser hvordan tilstanden egentlig er.