Folk fra Statens naturoppsyn (SNO) har vært inne og tatt prøver av ulvevalpene, opplyser Miljødirektoratet.

– Som en del av overvåkingen av bestanden, tar vi noen hår fra pelsen til hvert individ for å sikre DNA. I tillegg måler og veier vi ulvene og registrerer hvor mange de er, sier direktør Pål Prestrud i Statens naturoppsyn (SNO).

Vanligvis blir valpene oppsøkt av Naturoppsynet når det er mulig å følge sporene i snøen på vinteren, men tre av de fire foreldrene til disse valpene er merket med GPS, og derfor var det mulig å finne dem nå.

«Den siste tida har lederhannen i Mangen og lederparet i Letjenna beveget seg på en måte som tyder på at det var født valper i vår», skriver direktoratet.

Da de kom til stedet, viste det seg at det var kommet fire valper i Mangen, som ligger i Akershus og Hedmark, og sju valper i Letjenna, som ligger i Hedmark.

– Hensikten med forvaltningsmerking er blant annet å vurdere skadepotensialet til ulver som yngler i ulvesonen, og å se hvor de vandrer. Nå får vi dokumentert kullene på et tidlig stadium og registrert DNA på valpene. Det er en viktig del av overvåkingen av ulv i Norge, sier Prestrud.