Feil på innstillingen av utstyret kan ha medvirket til luftsportulykken der Astri (20) omkom

Den foreløpig rapporten etter luftsportulykken i Loen der en ung kvinne fra Nesodden omkom er nå klar.