Undersøkelse: Ungdom føler seg mer ensomme i koronatiden

Av