Endelig er våren her! Og akkurat som i sangen «No livnar det i lundar», så våkner vi til liv om våren. Vi trekker ut av vinterdvalen for å nyte solen og varmere temperaturer, og vi er mer sosiale med de rundt oss. Det samme gjelder ungdommene våre. De trekker ut fra tenåringsrommene sine, samles og henger sammen, akkurat slik som ungdommer skal. Det er en viktig del av sosialiseringsprosessen deres.

For mange av dagens ungdom er det to år med koronapandemi som kanskje har frarøvet de viktig læring når det kommer til sosialisering med jevnaldrende. For disse blir kanskje denne våren ekstra viktig.

Ungdommene er nysgjerrig og utforskende. De tester grenser. Mye handler om at tenåringshjernene er umodne og ikke ferdig utviklet. De går igjennom en ombyggingsprosess der de på veien skal ta med seg erfaringer på hva som er lurt å gjøre, og hva som er mindre lurt. De tenker lite på konsekvensen av det de gjør. Ikke fordi de nødvendigvis vil utsette seg selv (eller andre) for unødvendig risiko, men fordi hjernen ikke er moden nok til å forstå konsekvensen av handlingene.

Der voksne har langsiktige belønninger for øye, jakter unge i større grad på umiddelbare og mer kortsiktige belønninger, som sex, sjokolade, ulike rusmidler og spenning. Disse formene for stimuli fører til at store mengder dopamin skilles ut i det som kalles belønningssenteret i hjernen. Det gir de en god følelse rett og slett. Vi vet at våren og sommeren er høytid for utprøving av rusmidler blant ungdom, som for eksempel alkohol.

Alkohol i kombinasjon med en allerede impulsiv tenåringshjerne kan sørge for at de er mer utsatt for:

  • Konflikter og vold
  • Trafikkulykker og fallulykker
  • Overgrep, ubeskyttet samleie og uønskede seksuelle situasjoner
  • Bli eksponert på en krenkende måte i sosiale medier
  • En stor andel av de som prøver for eksempel cannabis eller kokain for første gang gjør det i alkoholpåvirket tilstand

Som foreldre er vi forbilder for barna våre, også når det kommer til alkohol og rus. Hvilke holdninger vi som foreldre formidler til barn og de unge har mye å si for de unges alkoholdebut.

Hva vet vi?

Tydelighet og grenser er viktig når det kommer til barn og alkohol. Barn som får lov til å drikke alkohol drikker mer og oftere enn andre. Barn som drikker seg beruset, har en mye høyere risiko for å bli skadet og/eller bli eksponert for uønskede hendelser.

Foreldresamarbeid virker!

«It takes a village» - ja, det er faktisk sånn at det krever et samfunn som står sammen for å oppdra barna til å bli selvstendige og trygge voksne. Det er ikke et «one-man-show». Det å stå sammen og spille hverandre gode som foreldre, eller samfunns- og medborger, er viktig både i det å kunne søke støtte hos andre i samme situasjon, men og for barna og ungdommen og kunne ta del i et samfunn med mennesker som har ulike synspunkt og meninger.

Det å bry seg, ikke bare om sitt eget barn, men og hvordan andre barn har det er med på å gi en trygghet for ungdommene. En tydelig foreldregruppe som kommuniserer og samarbeider, bidrar til et tryggere oppvekstmiljø.

Det er et supert initiativ med nyoppstartede Natteravner i Frogn. Jeg heier på at mange voksne faktisk vil melde seg på her. Bare det å vite at det er voksne som passer på, vil kunne hjelpe de unge til å føle seg tryggere når de er ute. Det viser at de voksne bryr seg og at man vil det beste for ungdommene.

Tips til foreldre

Snakk med ungdommen i fredstid.

Dette bør ikke være en belærende eller moraliserende samtale om rus, men vis nysgjerrighet og interesse for hvordan din ungdom har det og hvordan miljøet rundt din ungdom er. Sørg for at det er trygt å komme til dere, også når ungdommen opplever at de har gjort noe litt «dumt».

Følg med uten å overvåke.

Som foreldre til ungdom kan det være frustrerende og skremmende å ikke alltid vite hva poden foretar seg til enhver tid, eller hvem hen henger sammen med. Man kan ikke kreve overvåking av ungene og at de for eksempel skal ha sporing på Snapmap, men man kan ha klare avtaler. For eksempel kan man forsikre seg om at det er tilfelle at nettopp din ungdom skal overnatte hos en kompis/venninne, og at det er noen voksne til stede som sørger for at de kommer hjem i noenlunde rett tid i en noenlunde edru tilstand.

Tilby og kjøre og hente ungdommen når de skal ut.

Da vet dere både at de kommer til rett sted, og at de kommer seg trygt hjem igjen. Allier deg gjerne med noen andre foreldre og dere kan dele på kjøringen.

Ha «innsjekk» på dem når de kommer hjem om kvelden/natten.

Sjekk om hvordan status er, hvordan de har det og om hvordan kvelden har vært. Noen tilbyr og gjerne litt nattmat for å sørge for at de får i seg litt mat, samt at det er en ypperlig anledning for å se hvordan de faktisk har det. Dersom de er veldig beruset, kan kanskje den moraliserende delen av saken vente til dagen etter ...?

Våg å være trygge voksne og sette grenser der det er behov.

Ungdommen trenger dere, selv om de kanskje ikke alltid er så gode på å gi uttrykk for nettopp dette. Det å sette grenser, også for ungdom er viktig. Når det kommer til alkohol, viser forskning at det å ha tydelige grenser bidrar til at ungdommen drikker mindre alkohol og har et mer forsiktig inntak enn sine jevnaldrende.

Søk hjelp om dere trenger det.

Det kan mange ganger føles overveldende å være foreldre for en tenåring. Søk støtte og råd hos andre foreldre eller snakk med noen i hjelpeapparatet.

Helsesykepleier på skolen, veiledningstjenesten for barn og unge, forebyggende politi og barnevern er eksempler på steder der dere kan henvende dere.

Det tilbys og kurs for tenåringsforeldre i Frogn kommune- tuning into teens.

Nettsider:

Forside – Rusinfo

Ungdom og alkohol – Slik snakker du med tenåringen om alkohol – Av-og-til (avogtil.no)

Alkohol – Ung.no

Nyt den varme fine tida fremover, og pass på hverandre!