Amta skal nå bli en svært viktig informasjonskanal for de som jobber med helse for barn og unge i Frogn kommune.

– Vi er opptatt av å drive en så god folkeopplysning som mulig. Det vil si nå ut med viktig informasjon til så mange innbyggere som mulig, sier en fornøyd Ingerlise Skarø, virksomhetsleder for helsetjenester for barn og unge i Frogn kommune.

Ulike temaer

Forskjellige fagpersoner som er ansatt i tjenesten skal nå med jevne mellomrom skrive artikler om ulike dagsaktuelle temaer. Disse artiklene skal publiseres åpne for alle på amta.no. Den første som har levert en artikkel er helsesykepleier Julie Hellevik.

– Ved å samarbeide med Amta vil vi kunne klare å formidle det vi tenker er nyttig informasjon til mange av innbyggerne samtidig. Det kan sees i et forebyggende helseperspektiv, som er vårt mandat, sier Ingerlise Skarø.

Mange tilbud og tjenester

Hun forteller at de har mange gode tilbud og tjenester, men at slett ikke alle kjenner til alt de jobber med. Derfor er informasjon ut noe de ønsker å prioritere enda sterkere.

– Vi ønsker å nå flest mulig med god informasjon om hva som rører seg blant barn, unge og familier i Frogn kommune og tenker at Amta er en fin arena å oppnå dette på.

Dette er målsettingene

Virksomhetslederen forteller at de har flere målsettinger som står sterkt i det daglige arbeidet.

– Vi ønsker å bidra til økt folkehelse ved å styrke barn og unge til å leve gode helsebevisste liv og bidra til gode og trygge foreldre. I tillegg ønsker vi å bidra til å gjøre Frogn kommune til en god oppvekstkommune, der vi alle står sammen om å gi barna og ungdommene våre gode oppvekstsvilkår. Kommunens ansatte, barnehager og skoler og hjelpeapparatet jobber tverrfaglig sammen og det er viktig å synliggjøre arbeidet vårt, understreker Ingerlise Skarø.

– Amta er en kanal mange benytter seg av. I tillegg har vi en intern facebookside og nyhetsbrev som vi også ønsker å benytte. Noen av innleggene kan derfor publiseres i mange kanaler.

HER ER DET FØRSTE LESERBREVET:

Fra før fødsel til voksenliv

Skarø mener innleggene som vil bli publisert har interesse for mange og at temaene som vil bli tatt opp vil variere mye.

– Helsetjenester for barn og unge møter Frogn kommunes innbyggere fra før fødsel til de er ferdig på videregående skole. Vi jobber for å styrke folkehelsen og jobbe forebyggende for å unngå sykdom og skader. Gjennom våre møter med gravide, foreldre til barn i alle aldre og ungdom har vi fagkunnskap og erfaringer som vi gjerne vil dele med innbyggerne.

– Hver dag jobber alle tjenestene rundt barn og familier sammen for at foreldre skal være trygge og gode foreldre og for at barnet og ungdommen skal mestre livene sine og få hjelp og støtte når de trenger det. Sammen med Frogn sin befolkning så skaper vi alle den gode oppveksten og det gode lokalmiljøet vi ønsker å være, sier virksomhetsleder Ingerlise Skarø.