Monica Sandmæl Olsen (32) bor i Drøbak og har en datter (11) som er elev ved Follo barne- og ungdomsskole (FBU) på Langhus. Skolen, som i år har 49 elever fordelt på 9 klasser fra 1.-10. trinn, er for elever med store, sammensatte lærevansker og behov for tilrettelagt undervisning. 

– Datteren min stortrives på den skolen. Frem til i høst gikk hun på skole her i Drøbak, men etter høstferien begynte hun der. Reiseveien er lenger og det var mye nytt vi var spente på, men det har gått så bra. Hun har det så fint og elsker å være på SFO sammen med de andre, forteller Sandmæl Olsen.

-Klarer seg ikke hjemme alene

Ved ordinære skoler gjelder SFO-tilbudet for elever fra 1.-4. trinn, og etter det regner man med at elevene klarer seg selv noen timer hjemme. Ved FBU tilbys elevene SFO-plass til og med 10. trinn.

– Langt ifra alle barn klarer seg alene hjemme etter 4. trinn, og datteren min er en av dem. Uten SFO er hun hjemme i 13.30-tiden, og da er det ennå lenge igjen av dagen. Det betyr mye for henne, og for meg, at hun får være på SFO, men det koster også mye penger. Og særlig når man ikke har så mye i utgangspunktet, sier hun.

For SFO-plassen betaler Sandmæl Olsen 2.800 kroner i måneden, altså nærmere 30.000 kroner i året. Hun mener det er urettferdig at hun selv må dekke SFO-utgiftene ved FBU, mens elever fra andre hjemkommuner får dekket deler av regningen.

– Jeg vet at andre kommuner i Follo gir redusert SFO-pris for elever ved FBU også etter 4. trinn. Dette føles veldig urettferdig. Et alternativ til SFO-plass er at datteren min har en personlig assistent hos seg om ettermiddagen. Dette vil være billigere for vår familie, men langt dyrere for kommunen. Og datteren min vil miste den viktige sosiale delen hun får med seg gjennom SFO, påpeker Sandmæl Olsen.

Hun mener datterens SFO-plass må være den beste løsningen for alle parter, og spør hvorfor Frogn kommune ikke har ordningen med redusert SFO-pris til elever som også trenger plass etter 4. klasse.

– Jeg håper Frogn kommune kan vurdere å følge de andre kommunenes eksempel og gi redusert pris på SFO-plassen. Dette temaet berører jo andre også, så om det så ikke blir noen endring nå, så kan jeg kanskje få fokus på noe som kan gi andre et bedre tilbud senere. Det er også viktig for meg, påpeker Sandmæl Olsen.

– Vil se på muligheten til å endre

Enhetsleder for Frognskolen, Linda Vamnes, opplyser at kommunen i dag betaler deler av det en SFO-plass for elever ved FBU koster.

– En SFO-plass ved FBU, der elevene har andre behov, koster mer enn SFO-plasser ved andre skoler. Dette fordi det kreves mer ressurser, som flere voksne. Foreldre av Frogn-elever ved FBU betaler i dag like mye som for en ordinær SFO-plass i Ski kommune, rundt 2.800 kroner. Resten av det plassen egentlig koster dekker Frogn kommune, opplyser Vamnes.

Hun sier videre at dette også har vært ordningen hos de andre Follo-kommunene tidligere.

– Etter at vi nå fikk spørsmål om dette og ble gjort oppmerksom på ulikheter kommunene imellom, så viser det seg at flere nå har valgt å gjøre det annerledes når det gjelder betaling av SFO-plassene. Vi har fulgt en ordning som vi trodde alle kommunene skulle følge. Nå som vi har blitt klar over situasjonen, vil vi i Frogn kommune selvfølgelig også se på mulige nye ordninger. Vi er opptatt av å kunne gi et så godt tilbud som mulig til de som trenger det, da må jo også vi se på muligheten for å gjøre det annerledes, sier enhetslederen.

Vamnes understreker at dette selvfølgelig er en sak som må tas opp og vurderes her i kommunen, men også innad i kommunesamarbeidet rundt FBU.

– Vi skal se nærmere på hvordan de andre kommunene har løst dette, og så på hvordan vi i Frogn eventuelt kan løse det annerledes fremover, sier hun.

 

Gratis på Nesodden

På Nesodden gjør de det allerede annerledes. Da kommunebudsjettet for 2019 skulle på plass før jul, bestemte nesoddpolitikerne at SFO-plassene for 5.-7.-klassinger ved Lillebjørn, avdelingen på Bjørnemyr skole for funksjonshemmede barn i grunnskolealder, skulle være gratis.

– Dette er et tilbud som ikke gjelder så mange, men for dem som har behov for det, er det veldig viktig. Både pårørende og brukerorganisasjoner har vært opptatt av at SFO skal tilbys gratis for de med spesielle behov i 5.-7. klasse, og vi er glad for at vi har kunnet innarbeide midler til dette i budsjettforslaget, uttalte rådmann Wenche Folberg, da Nesodden kommune i desember 2018 gikk inn for å endre sin ordning.

– Ordningen er ikke avgrenset til spesielle skoler, men gjelder de av Nesodden kommunes elever som har spesielle behov. Det gjelder også de som går på Follo barne-–og ungdomsskole, og ved behov helt opp til og med 10. trinn, opplyser Folberg nå i dag.

 

Kan gå mot gratis SFO for barn med særskilte behov:– Vi som foreldre for barn på Lillebjørn syns dette er helt fantastisk