Mette Høver er i et innlegg nå nylig bekymret for økt trafikk og andre utfordringer i tilknytning til utbyggingsplaner både på Strandlia 2 og i sentrumsområdene, og utfordrer meg og noen flere til å kommentere på dette.

Vi i MDG gikk mot Strandlia 2 i kommunestyret, men et flertall av de andre partiene ønsket prosjektet.

Vi var skeptiske av særlig to grunner.

For det første mener vi at terskelen bør være høyere for å gjøre om skog- og naturområder til utbyggingsområder. Klima- og naturkrisen blir stadig mer akutt. Da bør hovedvalget være å fortette i utbygde områder når det er behov for flere boliger.

I tillegg er det slik at spredt bebyggelse, som Strandlia 2, forsterker en boligutvikling med økt bilbruk. Flertallet av de som bosetter seg der vil trenge bil til mange daglige gjøremål.

Vi mente derfor at man i det minste burde gjøre områdeplanen for Fagerstrand sentrum med sjøside klar først, inkludert utvikling av Skogheimkrysset.

Med det utgangspunktet ville det nok være lettere å få fylkeskommunen sterkere på banen til å løse andre utfordringer langs fylkesveien. Nå blir det sånn at trafikken øker før vi har funnet tilstrekkelig gode løsninger knyttet til trafikksikkerhet og annet i området.

Nå blir det sånn at trafikken øker før vi har funnet tilstrekkelig gode løsninger knyttet til trafikksikkerhet og annet i området.

Øyvind Solum, Kommunestyrerepresentant, Nesodden MDG

Så er vi likevel positive til at det jobbes videre med planer for Fagerstrand sentrum og sjøside.

Vi innser at det også vil skape trafikk og områder som vil bli tettere. Likevel er det slik at folk trenger å bo et sted.

Da er det tross alt bedre å planlegge nye boområder slik at vi tar minst mulig nye arealer, og at vi legger til rette for at flest mulig får mange av sine daglige gjøremål innen gang- og sykkelavstand.

Det at flere bor nærmere skoler, barnehager og butikker og mye av det andre vi trenger på daglig basis betyr jo at hver og en av oss trenger å kjøre mindre.

I tillegg vil det i Fagerstrand sentrum bli bedre muligheter for å kunne reise kollektivt til gjøremål som er lenger vekk. Vi skal heller ikke glemme at vi har ganske liten andel leiligheter på Nesodden, og at dette er noe mange ønsker seg.

Til slutt: det er Fylkeskommunen sammen med Vegvesenet som er skiltmyndighet langs fylkesveiene. Her jobber vi for at kommunen skal få større påvirkning på hastighet og andre forhold. Foreløpig er nok dessverre vår opplevelse at Vegvesenet ikke alltid er tilstrekkelig lydhøre for lokale forhold. Så skal vi likevel fortsette å dytte på dette.