Grunneiere må vente på politisk befaring i Øierudåsen før stort boligprosjekt kan starte

Det jobbes nå med planene for å bygge 84 boliger i Øierudåsen sør i Drøbak. I planene som grunneierne Vegard Arnhoff, Knut Veiteberg og Olav Mønnich Grinrød jobber med, ligger det også et forslag om konvertering av 25 hytter til boligformål.

Send tekst og bilder «

Vi vil gjerne høre om smått og stort som foregår i distriktet

Artikkeltags